Проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова, дп

 Ръководител катедра

iserbezova@uni-ruse.bg

082 888 421

​Доц. д-р Деспина Проданова Георгиева, дп

Заместник - ръководител катедра по научната работа

​dpgeogieva@uni-ruse.bg

​082 888 421


Доц. д-р Даниела Константинова Драганова, дузг

Заместник - ръководител катедра по учебната работа​ddraganova@uni-ruse.bg

​082 888 421


Инж. Стилиана Стойкова Маринова – експерт лаборатория

 smarinova@uni-ruse.bg

 тел. 082 888 421