Доц. д-р Деспина Проданова Георгиева, дп

 Ръководител катедра

dpgeogieva@uni-ruse.bg

082 888 421

​Гл.ас. д-р Грета Великова Колева, дузг

Заместник - ръководител катедра по научната работа

​gkoleva@uni-ruse.bg

​082 888 658


Доц. д-р Даниела Константинова Драганова, дузг

Заместник - ръководител катедра по учебната работа​ddraganova@uni-ruse.bg

​082 888 658


Инж. Стилиана Стойкова Маринова – експерт лаборатория

 smarinova@uni-ruse.bg

 тел. 082 888 421