Участие в 24-ти ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА НАУКАТА В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" И ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО VІ

 На 10 Юни 2022г., в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО VІ ". Гост на събитието беше Министъра на образованието и науката Академик Николай Денков. Катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, се представи с тема: „Сестрински и акушерска практика, основана на доказателства: Профилактика, лечение и здравни грижи при остеопороза".

    експо 10.jpg      експо 11.jpg

ekspo 2.jpg ekspo 1.jpg

експо 7.jpg експо 4.jpg


Участие в PAU 10th INTERNATIONAL WEEK 16-20 MAY 2022

    За периода от 16.05.2022 до 20.05.2022 г.,  се  осъществи изходяща преподавателска мобилност на преподаватели от катедра Здравни грижи - ас. Веселка Михайлова от специалност:  Акушерка и  ас. Стела Маркова-Бонева от специалност: Медицинска сестра по програма Еразъм в град Денезли, Турция, Pamukkale University с цел обучение. Преподавателите представиха  Русенски Университет „Ангел Кънчев" и трите специалности, изучаващи се в катедрата: ОКС "Бакалавър": Медицинска сестра, Акушерка и ОКС „Магистър" Управление на здравните грижи. По време на посещението си осъществиха контакти с преподаватели от Турция, Испания, Гърция, Сърбия, Македония, Полша, Румъния, Чехословакия, Казакстан и Индия.


ТУРЦИ Я1.jpg ТУРЦИЯ 2.jpg
ТУРЦИЯ 3.jpg

Посещение във високоспециализирана болница

     Студенти от  Русенски университет „Ангел Кънчев", ФОЗЗГ, катедра Здравни грижи, от първи и трети курс специалност Акушерка и асистент Веселка Михайлова проведоха два курса на обучение в   САГБАЛ „Д-р Щерев", гр. София от лекторите Проф. Атанас Щерев, проф. Таня Тимева и доц. Надя Магунска.

Теми на обучението бяха:

   1. Женска консултация при нормална и патологична бременност.

   2. Акушерски дейности при ехография.

      По време на посещението, студентите имаха възможност да работят в реална клинична среда с бременни и раждащи жени. Запознаха се с новостите в АГ практиката, високотехнологичната апаратура за проследяване на бременност и лапароскопски методи на лечение.

болница щерв 1.jpg болница щерев 2.jpg

болница щерев 4.jpg

Благодарим на проф. Щерев, проф. Тимева, и доц. Магунска за дадената ни възможност за обучение в САГБАЛ „Д-р Щерев", гр. София, топлото посрещане и всеотдайността. 

На 31.05.2022г. в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе дебат на тема: „За" и „Против" абортите.


     Организатор на събитието е гл. ас. Цвета Христова, преподавател от катедра Здравни грижи, ФОЗЗГ. Участие взеха представители на Акушеро - гинекологичен комплекс УМБАЛ " Канев", д-р Веселин Илиев и старша акушерка Галя Добрикова.

     В дебата участваха студенти от специалност Акушерка, които представиха своите гледни точки по темата. От втори курс студентите: Даниела Цветкова, Гергана Тапанска и Елица Иванова, представиха позиция „За" абортите, а другият отбор студенти от трети курс: Мерал Фикри, Ивалина Чолакова и Катерина Стефанова защитаваха тезата „Против" абортите.Присъстващите студенти от специалности: Медицинска сестра и Акушерка имаха възможност да задават въпроси, свързани с актуалността на проблема, средствата за предпазване от нежелана бременност, рисковете сред подрастващите групи. В края на дебата се постигна консенсус по отношение на необходимостта от обучение сред учениците и техните родители отностно репродуктивното здраве и рисковете от аборти в ранна възраст.

aborti 4.jpgaborti 3.jpg

аборт 5.jpg


На 25.05.2022 год. В Катедра Здравни грижи, Факултет Обществено здраве и здравни грижи, към Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе Студентска научна сесия, 2022.

Нау. 1.jpgНау. 3.jpgНау. 2.jpg

нау 4.jpgнау 5.jpg       Представени бяха 36 доклада на студенти от специалностите: Акушерка, Медицинска сестра и Управление на здравните грижи. В екип със своите преподаватели, студентите подготвиха и представиха научни разработки в областта на клиничните сестрински и акушерски грижи, откроена беше и ролята на медицинската сестра и акушерката в извънболничните дългосрочни здравни грижи. Докладите засягат въпроси, свързани с профилактиката и контрола на хроничните заболявания, както и грижата за бременната жена и новороденото. Представени бяха и доклади в областта на история на медицината. В конференцията взеха участие и студенти по медицина от Бургас и Румъния с интересни научни разработки. Всички участници в научната сесия получиха удостоверения и награди за участието си. Събитието започна с откриване  от ръководител катедра Здравни грижи доц. Деспина Георгиева. Тя благодари на преподавателите и студентите за активното им участие в конференцията и на членовете научния комитет за добрата организация на събитието. СНС - секция Здравни грижи е организирана от членовете на организационния научен комитет гл. ас. Ирина Христова, д.оз, Иванна Лалева – студентка от специалност Медицинска сестра,  гл. ас. Йоана Луканова, д.п и Мерал Фикрет – студентка от специалност Акушерка.


Състезание „Най-добра медицинска сестра" и „Най- добра акушерка"

съст. 1.jpg

съст. 4.jpg

съст. 3.jpgсъст.6.jpg

съст. 5.jpg

На 25.05.2022 г. от 13.00 ч. студенти от катедра Здравни грижи, специалности: Медицинска сестра и Акушерка от Русенски университет „Ангел Кънчев" участваха в състезание „Най-добра медицинска сестра" и „Най-добра акушерка". Състезанието бе организирано в рамките на Майските празници на Русенски университет от доц. Грета Колева, д.оз и гл.ас Йоана Луканова, дп.

      В състезанието на специалност Медицинска сестра взеха участие 10 студенти от първи и втори курс . Темата на състезанието беше „Хигиенно миене и хигиенна дезинфекция на ръце" – демонстрация на техниката по предварително зададен алгоритъм. За онагледяване на извършената дезинфекция и нейното качество бе използван дезинфектант за кожна дезинфекция с добавен фосфорисциращ агент и специален апарат за визуализация.  С най-добри резултати и първо място бяха отличени две студентки от специалност Медицинска сестра: Ивелина Христофорова Тодорова (втори курс) и Десислава Георгиева Йонкова (първи курс).                   От специалност Акушерка 6 студента взеха участие в състезанието  „Най-добра акушерка" на тема: "Тоалет на гениталии на бременна с патологична бременност". Демонстрацията на умения на участниците беше наблюдавана с голям интерес.

Обучение по проект Еразъм със страни извън ЕС (договор № 2020-1-BG01-KA107-078493).

 

     Проведено е обучение в катедра Здравни грижи по проект Еразъм със страни извън ЕС (договор № 2020-1-BG01-KA107-078493). Обучението се провежда на английски език в продължение на 4 месеца, на индивидуален принцип през летния семестър на 2021/2022 акад. година на студентите: Omar Nairoukh,  Yazeed AbuSalem, Zarga University, Йордания, специалност Медицинска сестра. Преподавателите, от катедра Здравни грижи ангажирани с обучението са: Доц. д-р Пенчо Генов, гл.ас.д-р Ева Цонкова, доц. Грета Колева, д.оз, доц. Д. Георгиева, гл.ас. Иринка Христова, д.оз.

        Преподаватели от Zarqa University, Йордания посетиха Университетска болница „Канев". Д-р Райя Алхусбан и д-р Малек Халил гостуват на катедра Здравни грижи на Русенски университет „Ангел Кънчев" по програма Еразъм. Целта на посещението е да разгледат Университетска болница „Канев", като основна база за обучение на техните студенти. Д-р Алхусбан и д-р Халил посетиха Отделение Педиатрия и Клиниката по ортопедия и травматология. С организацията на работата в лечебното заведение ги запозна доц. д-р Пенчо Генов от Отделение Урология, който е и един от преподавателите на чуждестранните студенти от факултета по Обществено здраве и здравни грижи. Гостите се запознаха със спецификите на нашата здравна система и благодариха за топлото посрещане и останаха удовлетворени от условията, при които се обучават студентите.

Йорд 1.jpgйорд 3.jpg

йорд. 3.jpg  йорд 4.jpg


Новости в лечението на пациенти със захарен диабет!

 диаб 2.jpg

диаб 3.jpg         диаб 6.jpg

          На 20.05.2022 г. от 14.00ч. в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе семинар на тема „Новости в лечението на пациенти със захарен диабет". Семинарът бе организиран в катедра Здравни грижи от ас. Юлияна Кънчева в рамките на Майските празници на Русенския университет.

    На семинара присъстваха: доц. Б. Тодорова – зам. декан по научно-изследователската работа на ФОЗЗГ, преподаватели от катедра Здравни грижи, студенти първи, втори, трети и четвърти курс от специалност Медицинска сестра и Акушерка. По темата на семинара беше направена презентация от д-р Мартина Колева – специалист Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ Медика. Д-р Колева представи новостите по отношение на превенцията, диагностиката и лечението на захарния диабет. Запозна присъстващите с новите моменти в пероралното лечение на заболяването, акцентира върху методите и дейностите за постигане на добър глюкозен контрол. Подчерта възможностите за ранна профилактика на захарния диабет, обръщайки специално внимание на предиабетното състояние. По време на презентацията д-р Колева даде възможност за участие на присъстващите, като представяше казуси и задаваше въпроси по отношение на действията на медицинските специалисти в конкретни хипотетични ситуации.

Присъстващите изразиха своята удовлетвореност от представената информация по темата. 


 УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

  поезия 1.jpg       поезия 2.jpg

поезия.jpg

       На 1.03.2022 г. от 10:00 ч. се състоя връчване на наградите за участие в конкурс за поезия и проза "Любов на глътки ...Вино на един дъх", организиран от Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев", по повод 14 февруари - Трифон Зарезан (стар стил) и католическия празник Свети Валентин.

В конкурса взеха участие 57 души с общо 123 кандидатури. Участниците са от повечето големи градове в страната. Студентите, които взеха участие в конкурса са от Русенския, Нов Български, Софийски и Бургаски свободен университет .Комисия е разпределила кандидатите условно в две групи – учащи и работещи. В категория „Учащи" бяха наградени двама студенти от специалност Медицинска сестра:

1. Първо място за проза – Йозлем Мехмед, студентка в Русенски университет „Ангел Кънчев", спец. „Медицинска сестра", четвърти курс

2. Първо място за поезия – Милена Георгиев, студентка в Русенски университет „А. Кънчев", спец. „Медицинска сестра", втори курс

Ректорът акад. Христо Белоев, дтн награди победителите в конкурса.

На 26.11.2021 год. В зала „Сименс" на Русенски университет се състоя тържествено връчване на дипломите на първия випуск студенти, завършили ОКС „Магистър"  Управление на здравните грижи. 

katedra.jpg

 Промоцията започна с реч на академик Христо Белоев, ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев", проф. Никола Събев, декан на Факултет Обществено здраве и здравни грижи и доц. Деспина Георгиева, ръководител катедра Здравни грижи. Главната медицинска сестра на УМБАЛ "Медика" Теодора Гайтанджиева поздрави завършващите магистри. Отличена беше студентката Ганка Славчева като първенец на випуска с отличен успех. 

katedra 2.jpg             katedra 4.jpg 


По този повод председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати поздравителен адрес до декана на ФОЗЗГ проф. Никола Събев, д.м.н., преподавателите и дипломантите. В поздравлението се казваше: „Днес е специален ден за всички Вас, защото се дипломира Първият випуск на Русенския университет в специалност „Управление на здравните грижи", ОКС „Магистър". 24-ма бъдещи ръководители по здравни грижи ще вземат дипломите си след двегодишно обучение, изпълнено с предизвикателства заради пандемията от COVID-19. Поднасям поздравления и адмирации от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име за високите стандарти на обучение на новата генерация ръководители в направление „Здравни грижи". В своята 76-годишна история Русенският университет „Ангел Кънчев" за пореден път доказа, че непрекъснато се обновява и развива, прилагайки европейския и световен опит, както и новаторство, инспирирано от преподава-телите и учените от висшето учебно заведение в Града на първите неща." Председателят на съсловната организация на професионалистите по здравни грижи изтъкна, че по време на пандемията с още по-голяма яснота се е усетила „необходимостта от спешни мерки за спасяването и развитието на здравните грижи, огромния дефицит на медицински сестри, акушерки и други специалисти по здравни грижи, както и нуждата от конкретни стъпки за привличане на млади хора към благородните професии на медицинската сестра, акушерката, фелдшера, лекарския асистент, рентгеновия лаборант, медицинския лаборант и рехабилитатора." Милка Василева подчерта, че „БАПЗГ ще продължи да настоява, в дух на диалог и сътрудничество, отговорните институции да вземат необходимите решения за спасяване на съсловието, защото без качествени здравни грижи не може да има и качествена медицина, добро здравеопазване и удовлетворени пациенти. Убедени сме, че модернизирането на здравните грижи в България зависи не само от наличието на добре подготвени, мотивирани и адекватно оценени специалисти по здравни грижи, но и от добрата организация на работа, която е в правомощията на ръководителите по здравни грижи."

Получен е поздравителен адрес и от УМБАЛ „Канев"24.09.2021г., се проведе официалната церемония „Промоция на випуск 2021“ от специалност медицинска сестра и акушерка в Русенския университет "Ангел Кънчев" !

242581951_4412258148822049_9013957229316791679_n.jpg  242677986_10219570108112019_2853056798773323488_n.jpg

 242798518_4412257365488794_2235671981312678045_n.jpg

242861045_4412257835488747_8796911289893897760_n.jpg 242999391_4412257685488762_2423459971237556573_n.jpg

244483679_4319931198122260_7842674338858522455_n.jpg


Честито дипломиране, скъпи студенти!

Бъдете здрави, неуморно следвайте мечтите си, съхранете любовта към професията, вярвайте в себе си  и надграждайте знания всеки ден!

На добър час!


Награждаване СНК,21 и SAVONIA 


На 10.06.2021год. в 11.30 е проведено официално награждаване на студенти от специалностите Медицинска сестра и Акушерка. Наградени са 22 участника със сертификат „Internationalization at Home: XR Technology it Multi-professional Healthcare", 0,5 ECTS credits, 29.09-17.11.2020 год., Savonia University of Applied Sciences и 27 студента с УДОСТОВЕРЕНИЕ от Русенски университет „Ангел Кънчев" за участие в Научна сесия за студенти и докторанти СНС,21. Награждаването е извършено след официална реч на ръководител катедра „Здравни грижи" доц.Д.Георгиева, декан на факултет Обществено здраве и здравни грижи доц.Н.Събев и проф.Ив.Сербезова.Студентите получиха лични поздравления, сертификати, удостоверения и  индивидуални награди по време на церемонията по награждаването.
 Участие в The Best Paper ,,Kristal Prize" 2021,Scientific Session for Students, PhD Students and Young Scientists 
    От проведената СНС, 2021 година, в катедра Здравни грижи се предложи доклада ,,TECHNIQUES AND APPROACHES TO OVERCOME THE INJECTIONS-RELATED FEAR" (,,ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТРАХ ОТ ИНЖЕКЦИИ") за участие в The Best Paper ,,Kristal Prize".  Автор е студентка-акушерка от 1 курс, Елица Пламенова Иванова, с научен ръководител гл. ас. д-р Цвета Христова. На университетско равнище, Елица Иванова се представи успешно и доклада получи кристалния приз.  Участие в 23-ти ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ НА НАУКАТА В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V    

На 10 Юни 2021г., в Русенски университет „Ангел Кънчев" се проведе „ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО V"  от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България. Факултет Обществено здраве и здравни грижи, Катедра Здравни грижи се представи с тема: „ Алтернативни методи и средства за осъществяване на качествени и безопасни хигиенни грижи". В него взеха участие преподаватели и студенти от  специалност Акушерка първи курс, от специалност Медицинска сестра първи курс, катедра Здравни грижи към Русенски университет „Ангел Кънчев" .


НАГРАДA "РУСЕ" ЗА УЧЕНИ И НАУЧЕН ЕКИП НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"
На 24-ти Май - "Денят на Светите братя Кирил и Методий", на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, на тържествена церемония бяха връчени "Награди РУСЕ" в области Образование и Култура. Тържествено награждаване на проф. д-р Иваничка Сербезова, в категория "За цялостен принос и дългогодишна дейност за развитие на висшето образование и науката" за цялостна и активна научна и преподавателска дейност и за утвърждаване името на гр. Русе като авторитетен университетски център. 
Благодарствено слово от проф. д-р. Иваничка Сербезова:
"Скъпи приятели и колеги, За мен е изключителна чест да получа НАГРАДА Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и науката.Присъдената награда е ценна,  но повече е признание и за академичната общност, към която принадлежа. Общност, която се гордее със своите преподаватели и възпитаници и която ми предостави възможност за пълноценна академична кариера, дала смисъл на живота ми. В тежките времена, в които се намира обществото ни изплуват все повече важните неща и приоритетите, пред които трябва да стоим с гордост и за които да се борим – семейство, здраве, образование.Щастие и гордост e, че съм част от голямото семейство на университет:- със 75 годишни академични традиции, - университет с безспорен авторитет в България и на международната академична сцена, - университет – доказал се като лидер и гарант зa paзвитиeтo нa Дyнaвcĸият peгиoн.В живота на всеки човек има моменти, в които като че ли всички професионални усилия  придобиват смисъл. Днес  този вълнуващ и споделен с вас момент е един от тях. Получавам наградата с огромна благодарност и признателност."СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ - ДОБРА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "НАЙ - ДОБРА АКУШЕРКА"  
  Ден на редките болести


Студентите от катедра Здравни грижи традиционно отбелязаха Международния ден на хората с редки болести на 29.02.2020 г.За Световен ден на редките болести всяка година се определя последният ден от месец февруари. Главната цел на инициативата е да се повиши осведомеността сред широката публика относно редките болести и тяхното влияние върху пациентите и техните семейства. „ Ние сме 300 милиона” е мотото под, което тази година ще бъде отбелязан Международния ден на хората с редки болести на 29.02.2020 г.В рамките на майски празници на Русенски университет и Европейската седмица на общественото здраве, катедрата проведе серия от инициативи.На 9.05.2019 година се проведе студентската научна сесия, в която взеха участие 30 студенти с 26 доклада. 

 Посещение на студенти във високо технологични болници в страната

Традиция е и ежегодното посещение на студенти във високо технологични болници в страната. От 24 до 27 април 2018 г. студенти и преподаватели от професионално направление Здравни грижи проведоха обучение във високо технологичната  Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „д-р Щерев" в София.  
img1.jpg 

                ​Студенти от 2 курс медицински сестри  проведоха упражненията си по Хирургия в УМБАЛ „Св. Анна“ гр. София през м. май 2013 г. На място се запознаха с въведените и прилагани   стандарти и алгоритми в работата на специалистите на всички нива; създадените условия за болните и  персонала, дезинфекциозна програма; централна стерилизация и др.

                                                    Лига по хипертония
event2_1.jpgevent2_2.jpg
 На 18.05.2013 год. студенти от Катедра „Здравни грижи“ се включиха в проведената акция в гр. Русе по измерване на артериално налягане и скрининг за предсърдно мъждене по случай  Световния ден за борба с хипертонията.  Акцията беше организирана със съдействието на Българска лига по хипертония. ​