Проф. Таня Тимева: „Важно е студентите да имат повече практика"

Бъдещите акушерки от Русенския университет "Ангел Кънчев" обменят опит в САГБАЛ „Д-р Щерев" по време на специализираните учебни занимания по ехография в акушерството и гинекологията. Доц. д-р Таня Тимева, водещ акушер-гинеколог и репродуктивен специалист, е сред преподавателите  на бъдещите специалисти по здравни грижи от специалността „Акушерка" в Русенския университет. Като медицински директор на Медицински комплекс „Д-р Щерев" тя има възможността да съчетава теоретичните лекции, изнасяни пред студентите от Русе, с практически занимания, провеждани в София.

Доц. д-р Таня Тимева наскоро издаде специализиран сборник с тестове за обучаващите се в специалността „Акушерка". Преподавателят вярва във възможността всеки студент да работи активно в своята самоподготовка, за което са нужни и специални помагала.

„Много е важно студентите да имат повече практически занимания, за да обвържат познанията си, получени в университета, с медицинската практика. Само така те получават наистина добра подготовка и са в състояние да отговорят както на потребността на пациентите, така и на нуждата на здравните заведения от добре подготвени кадри", каза доц. Тимева.

Медицински комплекс „Д-р Щерев" си сътрудничи с различни университетски структури, което е по примера на добрата европейска практика за развитието на специалистите по здравни грижи. Една от най-важните роли на болницата в обществения живот на страната е развитието в клиниката на научно-учебен отдел по европейски и световен модел. Затова всяка година, регулярно, бъдещите акушерки от Русенския университет преминават през обучение в отделенията на болницата в София.

„Чувстваме се чудесно! Усеща се екипността в работата на колегите. Трябва да вземем техния пример и да бъдем все по-добри. Благодарим на доц. Тимева и на целия колектив на проф. Щерев за радушното посрещане и за възможността да се учим от практиката – такива бяха настроенията сред десетките щастливи момичета, дошли на обучение в Медицински комплекс „Д-р Щерев" - бъдещите акушерки на Русе.​

здравни грижи.jpg​    Акредитационният съвет към Национална агенция за оценяване и акредитация на заседание от 13.02.2014 г. гласуваха следните оценки за професионални направления и специалности, обучавани в Русенски университет "Ангел Кънчев":

дава акредитация на специалност от регулираните професии "Медицинска сестра", ОКС "бакалавър" на основание на обща оценка по критериите 8,27 за период от 5 год.

дава акредитация на специалност от регулираните професии "Акушерка", ОКС "бакалавър" на основание на обща оценка по критериите 8,30 за период от 5 год.

Образователните традиции при обучението на медицински сестри и акушерки в гр. Русе са се развили през един продължителен период. Хронологията показва, че обучението на медицински сестри се е съхранило в продължение на 52 години, а на акушерки - около 42 години.

От създаването на учебното заведение за подготовка на медицински и здравни кадри в гр. Русе през 1951 г. до закриването му през 2007 г. в него са се дипломирали и реализирали в системата на здравеопазването общо 8 603  медицински специалисти – медицински фелдшери, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти.