​Ръководител катедра Публичноправни науки

 • Доц. д-р Емануил Коларов

Състав на катедра "Публичноправни науки"

 • Проф. д-р Лъчезар Дачев
 • Проф. д-р Димитър Костов
 • Доц. д-р Елица Куманова
 • Доц. д-р Юри Кучев
 • Доц. д-р Зорница Йорданова
 • Гл. ас. д-р Мария Радева
 • Гл. ас. д-р Ваня Пантелеева
 • Гл. ас. д-р Елина Маринова
 • Гл. ас. д-р Диляна Калинова
 • Ст. пр. Мая Стоянова
 • Преп. Ивайло Тодоров