Конкурс по дизайн 2024

Дата на публикуване: 30.01.2024 г.

Уважаеми млади приятели на дизайна,

За дванадесети пореден път катедра “Промишлен дизайн” към Русенския университет организира конкурс по дизайн, в който могат да участват всички завършващи или завършили средното си образование.
Целта на конкурса е да помогне на младите хора да разкрият творческия си потенциал, да премерят сили със своите връстници и да очертаят посоката на бъдещото си обучение и професионалната си реализация в областта на дизайна.
Особеност на конкурса е, че при желание на участниците, оценките им могат да бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност “Дизайн” на Русенския университет.
Тук бъдещите студенти ще могат да получат широкопрофилно обучение по дизайн, включващо освен промишлен, и графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно 2D и 3D моделиране, аудио-визуални обработки и др.

ТЕМА НА КОНКУРСА:

Дизайн на
КОМПЮТЪРНА МИШКА
 
 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. Общи критерии:
1.1. Предложеното решение да е в съответствие с темата и да е съобразено с характерните изисквания за този вид изделия;
1.2. Проектът да се отличава с оригиналност и качество на крайното изпълнение. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството на разработката си.
1.3. Участието е индивидуално.
1.4. Брой разработки за един участник – една.
2. Задължително съдържание на разработката:
2.1. Графична част – рисунка в перспектива и в мащаб 1:1 на проектирания обект. (Желателно е да присъстват и работни рисунки, скици, схеми или чертежи и др.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, пастел, флумастери, маркери или др.) Размерът на отделните листи да не е по-голям от формат А2 и да не е по-малък от формат А4.
2.2. Макет на проектирания обект в мащаб 1:1. Няма ограничение за вида на материала от който се изгражда макета (пластилин, глина, гипс, стиропор или др.) Основното изискване е, той да позволява прецизно моделиране на детайлите и да запазва формата си при транспортиране и преместване. Макетът да не се оцветява допълнително. Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи върху макета.
2.3. Текстова част (до 1 страница, поясняваща вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора). В текстовата част задължително трябва да се съдържа името на участника, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка.

ПРЕДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
1. Времето за предаване на разработките включва следните периоди:

- Първи период 26.02 - 01.03.2024 г.
- Втори период 25.03 - 29.03.2024 г.
- Трети период 22.04 - 26.04.2024 г.
- Четвърти период 27.05 - 31.05.2024 г.
- Пети период 24.06 - 28.06.2024 г.

Краен срок за предаване на разработките е до 15:00 часа (петък) за всеки от посочените периоди.

Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн“, след уговорка по телефона, или по пощата, на адрес:
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
Катедра „Промишлен дизайн“ - корпус 16, ет.2, стая 201.
ул. "Студентска" 8, гр. Русе
доц. Йордан Дойчинов
тел. 088 727 3040

2. Оценяване на разработките.
2.1. Оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподаватели в катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.
2.2. При оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, едната за графичната част, а другата за макета. На базата на тях ще се извърши класирането.

3. Обявяването на резултатите от конкурса за всички периоди ще става до пет дни след крайните дати за предаване. Резултатите ще бъдат оповестени на сaйта на катедра “Промишлен дизайн” – http://design.uni-ruse.bg, или със съобщения до участниците.

По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра “Промишлен дизайн” на посочените по-долу контакти.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. Йордан Дойчинов
тел. 088 727 3040

_____

 

Пожелаваме Ви успех!


________________________________________

Конкурс по дизайн 2023

Дата на публикуване: 30.01.2023 г.

Уважаеми млади приятели на дизайна,

За единадесети пореден път катедра “Промишлен дизайн” към Русенския университет организира конкурс по дизайн, в който могат да участват всички завършващи или завършили средното си образование.
Целта на конкурса е да помогне на младите хора да разкрият творческия си потенциал, да премерят сили със своите връстници и да очертаят посоката на бъдещото си обучение и професионалната си реализация в областта на дизайна.
Особеност на конкурса е, че при желание на участниците, оценките им могат да бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност “Дизайн” на Русенския университет.
Тук бъдещите студенти ще могат да получат широкопрофилно обучение по дизайн, включващо освен промишлен, и графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно 2D и 3D моделиране, аудио-визуални обработки и др.

ТЕМА НА КОНКУРСА:

Дизайн на БУТИЛКА ЗА ПАРФЮМ – 100 ml
 
 

 РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
1. Общи критерии:
1.1. Предложеното решение да е в съответствие с темата и да е съобразено с характерните изисквания за този вид изделия;
1.2. Проектът да се отличава с оригиналност и качество на крайното изпълнение. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството на разработката си.
1.3. Участието е индивидуално.
1.4. Брой разработки за един участник – една.
2. Задължително съдържание на разработката:
2.1. Графична част – рисунка в перспектива и в мащаб 1:1 на проектирания обект. (Желателно е да присъстват и работни рисунки, скици, схеми или чертежи и др.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, пастел, флумастери, маркери или др.) Размерът на отделните листи да не е по-голям от формат А2 и да не е по-малък от формат А4.
2.2. Макет на проектирания обект в мащаб 1:1. Няма ограничение за вида на материала от който се изгражда макета (пластилин, глина, гипс, стиропор или др.) Основното изискване е, той да позволява прецизно моделиране на детайлите и да запазва формата си при транспортиране и преместване. Макетът да не се оцветява допълнително. Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи върху макета.
2.3. Текстова част (до 1 страница, поясняваща вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора). В текстовата част задължително трябва да се съдържа името на участника, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка.

ПРЕДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ
1. Времето за предаване на разработките включва следните периоди:
- Първи период 13.02 - 17.02.2023 г.
- Втори период 27.03 - 30.03.2023 г.
- Трети период 22.04 - 28.04.2023 г.
- Четвърти период 15.05 - 19.05.2023 г.
- Пети период 19.06 - 23.06.2023 г.
Краен срок за предаване на разработките е до 15:00 часа (петък) за всеки от посочените периоди.

Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн“, след уговорка по телефона, или по пощата, на адрес:
Русенски университет “Ангел Кънчев”,
Катедра „Промишлен дизайн“ - корпус 16, ет.2, стая 201.
ул. "Студентска" 8, гр. Русе
доц. Йордан Дойчинов
тел. 088 727 3040

2. Оценяване на разработките.
2.1. Оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподаватели в катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет ”Ангел Кънчев”.
2.2. При оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, едната за графичната част, а другата за макета. На базата на тях ще се извърши класирането.

3. Обявяването на резултатите от конкурса за всички периоди ще става до пет дни след крайните дати за предаване. Резултатите ще бъдат оповестени на сaйта на катедра “Промишлен дизайн” – http://design.uni-ruse.bg, или със съобщения до участниците.

По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра “Промишлен дизайн” на посочените по-долу контакти.

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
доц. Йордан Дойчинов
тел. 088 727 3040
e-mail: doichinov@uni-ruse.bg
сайт : http://design.uni-ruse.bg

_________________________________________________


КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2022

КОНКУРС 2022


 Дата на публикуване: 01.02.2022 г.

 

Уважаеми млади приятели на дизайна,

          За десети пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенския университет организира конкурс по дизайн, в който могат да участват всички завършващи или завършили средното си образование.

Целта на конкурса е да помогне на младите хора да разкрият творческия си потенциал, да премерят сили със своите връстници и да очертаят посоката на бъдещото си обучение и професионалната си реализация в областта на дизайна.

Особеност на конкурса е, че при желание на участниците, оценките им могат да бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Дизайн" на Русенския университет.

Тук бъдещите студенти ще могат да получат широкопрофилно обучение по дизайн, включващо освен промишлен, и графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно 2D и 3D моделиране, аудио-визуални обработки и др.

ТЕМА НА КОНКУРСА:

Дизайн  на  ПРЕНОСИМА ТОНКОЛОНА за мобилен телефон или компютър

(с  максимален габарит на най-дългата страна не повече от 200 мм)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Общи критерии:

1.1. Предложеното решение да е в съответствие с темата и да е съобразено с характерните изисквания за този вид изделия;

1.2. Проектът да се отличава с оригиналност и качество на крайното изпълнение. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството на разработката си.

1.3.  Участието е индивидуално.

1.4. Брой разработки за един участник – една.

2. Задължително съдържание на разработката:

2.1. Графична част – рисунка в перспектива и в мащаб 1:1 на проектирания обект. (Желателно е да присъстват и работни рисунки, скици, схеми или чертежи и др.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, пастел, флумастери, маркери или др.) Размерът на отделните листи да не е по-голям от формат А2 и да не е по-малък от формат А4.

2.2. Макет на проектирания обект в мащаб 1:1. Няма ограничение за вида на материала от който се изгражда макета (пластилин, глина, гипс, стиропор или др.) Основното изискване е, той да позволява прецизно моделиране на детайлите и да запазва формата си  при транспортиране и преместване. Макетът да не се оцветява допълнително. Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи върху макета.

2.3. Текстова част (до 1 страница, поясняваща вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора). В текстовата част задължително трябва да се съдържа името на участника, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка.

ПРЕДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ

1. Времето за предаване на разработките включва следните периоди:

          -  Първи период               21.02 - 25.02.2022 г.

          -  Втори период                21.03 - 25.03.2022 г.

          -  Трети период                26.04 - 29.04.2022 г.

          -  Четвърти период          16.05 - 20.05.2022 г.

          -  Пети период                 22.06 - 24.06.2022 г.

Краен срок за предаване на разработките е до 15:00 часа (петък) за всеки от посочените периоди.

Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн", след уговорка по телефона, или по пощата, на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев",

Катедра „Промишлен дизайн" - корпус 16, ет.2, стая 201.

ул. "Студентска" 8, гр. Русе

доц. Йордан Дойчинов

тел. 088 727 3040

2. Оценяване на разработките.

2.1. Оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподаватели в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев".

2.2. При оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, едната за графичната част, а другата за макета. На базата на тях ще се извърши класирането.

3. Обявяването на резултатите от конкурса за всички периоди ще става до пет дни след крайните дати за предаване. Резултатите ще бъдат оповестени на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg, или със съобщения до участниците

По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн" на посочените по-долу контакти.

  

ЗА КОНТАКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

доц. Йордан Дойчинов
тел. 088 727 3040
 e-mail: doichinov@uni-ruse.bg
 сайт : http://design.uni-ruse.bg

 

Пожелаваме Ви успех!


_________________________________________________

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2021

КОНКУРС 2021


 Дата на публикуване: 22.01.2021 г.

Уважаеми млади приятели на дизайна,

            За девети пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенския университет организира конкурс по дизайн, в който могат да участват всички завършващи или завършили средното си образование.

Целта на конкурса е да помогне на младите хора да разкрият творческия си потенциал, да премерят сили със своите връстници и да очертаят посоката на бъдещото си обучение и професионалната си реализация в областта на дизайна.

Особеност на конкурса е, че при желание на участниците, оценките им могат да бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" на Русенския университет.

Тук бъдещите студенти ще могат да получат широкопрофилно обучение по дизайн, включващо освен промишлен, и графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно 2D и 3D моделиране, аудио-визуални обработки и др.

Тема на конкурса:

Дизайн на  БЕЗЖИЧНА МИШКА ЗА КОМПЮТЪР (ГЕЙМЪРСКА ИЛИ РАБОТНА)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Общи критерии:

1.1. Предложеното решение да е в съответствие с темата и да е съобразено с характерните изисквания за този вид изделия;

1.2. Проектът да се отличава с оригиналност и качество на крайното изпълнение. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството на разработката си.

2. Участието е индивидуално.

3. Брой разработки за един участник – една.

4. Задължително съдържание на разработката:

4.1. Графична част – рисунка на проектираната мишка. (Желателно е да присъстват и работни рисунки, скици, схеми или чертежи и др.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, пастел, флумастери, маркери или др.) Размерът на отделните листи да не е по-голям от формат А2 и да не е по-малък от формат А4.

4.2. Макет на проектираната мишка. Няма ограничение за вида на материала от който се изгражда макета (пластилин, глина, гипс, стиропор или др.) Основното изискване е, той да позволява прецизно моделиране на детайлите и да запазва формата си  при транспортиране и преместване. Макетът да бъде в мащаб 1:1 и да не се оцветява допълнително.

Забележка: Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи върху макета.

4.3. Текстова част (до 1 страница, поясняваща вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора) В текстовата част задължително трябва да се съдържа името на участника, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка.

5. Оценяване на разработките.

5.1. Оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподаватели в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев".

5.2. При оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, едната за графичната част, а другата за макета. На базата на тях ще се извърши класирането.

6. Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до юни 2021 г., включително.

7. Времето за предаване на разработките включва четири периода:

- Първи период                   22.03 - 26.03.2021 г

- Втори период                    19.04 - 23.04.2021 г.

- Трети период                    25.05 - 28.05.2021 г.

- Четвърти период                         21.06 - 25.06.2021 г.

Краен срок за предаване на разработките е до 15:00 часа (петък) за всеки от посочените периоди.

8. Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн", след уговорка по телефона или по пощата, на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев",

Катедра „Промишлен дизайн" - корпус 16, ет.2, стая 201.

ул. "Студентска" 8, гр. Русе

9. Обявяването на резултатите от конкурса за четирите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване. Резултатите ще бъдат оповестени на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg, и със съобщения до участниците.

По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн" на посочените по-долу контакти.

За контакти и допълнителна информация:

            доц. Йордан Дойчинов
            тел. 088 727 3040
            e-mail: doichinov@uni-ruse.bg
            сайт:  http://design.uni-ruse.bg

 

Пожелаваме Ви успех!


________________________________________________

ПОДГОТВИТЕЛЕН кандидатстудентски курс 2020 г.

за специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 01.06.2020 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн". 

         През настоящата 2020 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 01.06.2020 г. (понеделник) – край 27.06.2020 г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;
                -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зали 16.105 и 16.106;

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

  

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн

_______________________________________

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2020


 Дата на публикуване: 24.01.2020 г.

 

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва:

Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         За осми пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото и естетичното, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

Тема на конкурса:

  

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Бутилка със спрей-помпа за течности

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.     Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.     Участието е индивидуално.

3.     Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.     Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.     Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.     При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за   

      презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина 

      на носителя (медията) от 1,6 м..

7.     При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.     Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.     Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2020 г., включително.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  25.05÷29.05.2020 г.
          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 29.05.2020 г. (петък).
   • Втори период  22.06÷26.06.2020 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 26.06.2020 г. (петък).
   • Трети период  24.08÷28.08.2020 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 28.08.2020 г. (петък).
              По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща
              за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2020 г. на Русенския университет.   

15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн" или по пощата, на адрес:

         7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2,   стая 201.   

         Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за обратен контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване (29.05.2020г.; 26.06.2020г. и 28.08.2020г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg/, и със съобщения до участниците. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 0887 273 040,  082/888 558 или 082/888 845. 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони
0887 273 040, 082/888 558 или 
082/888 845,
или да търсите на сайта на катедрата.

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


 

Изходно условие за конкурс за дизайн на тема: 

БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ

         Да се проектира и изработи мек модел на БУТИЛКА СЪС СПРЕЙ-ПОМПА ЗА ТЕЧНОСТИ, с вместимост от 750 ml. (0,75 L). Бутилката със спрей-помпа се използва за съхранение на вода, течни хигиенни и почистващипрепарати за бита, автокозметика и др. С помощта на спрей-помпата съдържанието на бутилката може да се дозира и нанася върху различни предмети и повърхнини.

         Проекта да е съобразен с характерните за този вид изделия конструктивни, търговски, естетически и ергономични изисквания. Общата височина на бутилката да е в границите – Н min =250 mm  и  Н max =280 mm.

         Върху лицевата страна ясно да е маркирано място за етикет (етикети).

         Моделът да се изпълни от пластелин

         Забележка: Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи на мястото, маркирано за етикет (етикети).  

Условие на конкурса 

ИЗОБРАЖЕНИЕТО Е ИЛЮСТРАТИВНО (НАСОЧВАЩО)

______________________________________________

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

ПОДГОТВИТЕЛЕН кандидатстудентски курс

за специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 08.05.2019 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн". 

         През настоящата 2019 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 27.05.201г. (понеделник) – край 22.06.201г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;
                -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

 

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн"

----------------------------------------------

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2019

 Дата на публикуване: 03.02.2019 г.

           

Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва:

Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         За девети пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.


Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на Спортна бутилка за съхраняване на течности с приложение при упражняване на различни спортове, туризъм, разходка, хоби или в ежедневието

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.      Общи критерии:

         -  предложено решение в съответствие с темата;
         -  оригиналност на проекта;
        -  ясна концепция;
        -  да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
        -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.
         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2019 г.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  18.04÷25.04.2019 г.

          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 25.04.2019 г. (четвъртък).
   • Втори период  17.06÷21.06.2019 г.;

         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 21.06.2019 г. (петък).
   • Трети период  28.08÷30.08.2019 г.;

         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 31.08.2019 г. (петък).

    По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2019 г. на Русенския университет.   

15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

          7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2,  стая 201.   

         Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване (25.04.2019г.; 21.06.2019г. и 30.08.2019г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg., и със съобщения до участниците. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или
082/888 845, или да търсите на сайта на катедрата.

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!
Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


                                             

Изходно условие за конкурс за дизайн на тема:

 

СПОРТНА БУТИЛКА ЗА ТЕЧНОСТИ

           Спортната бутилка за течности е изделие предназначено да се съхраняват течности ( вода, тонизиращи напитки, сок или други напитки ) при упражняване на различни спортове, туризъм, разходка, хоби или в ежедневието. Обемите им варират от 0,5 литра до 1 литър (0,5ml до 1,0ml ), като най-често срещания обем е от около 0,6ml - 0,8ml. Конструкцията им е ергономична и гарантира удобна употреба при всякакви обстоятелства и по-дълго запазване на желаната температура на течностите (студени или топли), благодарение на двустенната конструкция с вградена специална пяна между стените, в сравнение с обикновена бутилка. Пиенето от тях е улеснено, без да се налага да се отваря или затваря бутилката с две ръце и без опасност течностите да се разлеят. Имат малко тегло и са удароустойчиви. Дизайнът им е модерен, иновативен и разнообразен - форма, графични и цветови решения. Основните материали използвани за изработването им е алуминий и пластмаса (кополиестери).  

 Изходно условие за конкурса

         Посоченото изображение е примерно!


----------------------------------------------

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

Информация за кандидатстудентски курс 


за 
специалност "Промишлен дизайн"

 

         Дата на публикуване: 05.05.2018 г.         

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн".

         През настоящата 2018 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 28.05.2018г. (понеделник) – край 23.06.2018г. (събота). Занятията се провеждат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

                 -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;

               -  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

                -  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

              -  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

 

                                                                                От катедра "Промишлен дизайн"

----------------------------------------------

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2018

 Дата на публикуване: 27.01.2018 г.

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

         За осми пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – ученици от всички средни училища  в  България или вече завършили образованието си.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

 

         Право на участие имат всички млади творци с интереси от областите на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

  

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Комбинирана автомобилна четка, стъргалка за лед и каучуково-силиконова шпакла с дръжка (3 в 1),

с обща дължина 50 - 55 см.

 Изходно условие на конкурса

Регламент за провеждане на конкурса

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2), и не по-малки от стандартните формати А3 или А4.

7.   При представяне на проекта с мегаборд (винил, картон и др.), площта за   

      презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина 

      на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

   • записка-обосновка относно разработката, състояща се от 1÷2 страници и поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора;
   • мотивационно писмо (поясняващо какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн и да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за обемното материално изображение (макета.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда макета. 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до месец август 2018 г.

12.  Времето за предаване на разработките включва три периода:

   • Първи период  23.04÷27.04.2018 г.
          Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 27.04.2018 г. (петък).
   • Втори период  18.06÷22.06.2018 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 22.06.2018 г. (петък).
   • Трети период  27.08÷31.08.2018 г.;
         Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 31.08.2018 г. (петък).

     По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща  за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

13.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт-фолио (материали за подкрепа) на авторски работи (художествени и приложни творби, образци, макети и модели), от участие в различни творчески прояви, в обем и брой който сам определи.

14.  Особеност на конкурса е, че авторите на оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2018 г. на Русенския университет.   
15.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес: 

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "Ангел Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201.   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

16.  Обявяването на резултатите от конкурса за трите периода ще става до пет дни след крайната дата за предаване (27.04.2018г.; 22.06.2018г. и 31.08.2018г.) на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

     За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или 082/888 845, или да търсите на сайта на катедрата.    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!


Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


----------------------------------------------

Поредна придобивка за катедра "Промишлен дизайн"
при Русенския университет "Ангел Кънчев"

  Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

         Доказателство за това, че независимо от неблагоприятните обективни условия катедра "Промишлен дизайн" на Русенския университет продължава да поставя акцент върху модернизиране на материалната си база и да създава за студентите си една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността среда за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес по дизайн.

Фотостудио  ф

         Поредната ценна придобивка е новоизградено, по проект от ФНИ, модерно комбинирано видео и фото студио. Параметрите му го правят уникално за гр. Русе. То е на площ от 50 кв. м., оборудвано с базова техника, необходима за провеждане на снимачни процеси. Наличния зелен фон с размери 3,2 м х 9 м. дава възможност да се заснемат видео продукти с добавена реалност.

         Специализираното студиото е отлична база за разширение и обогатяване на възможностите за обучение по дисциплините Аудио-визуални техники и Реклама на специалността, в областта на визуалните изкуства, с реализиране на краен продукт.

03.png  04.png

         Тук е място да се спомене и изкаже изключителна благодарност на дарителите, чиито жест спомогна студиото да придобие настоящият си облик. Това са фирмите "Дриймнет"- Русе и "БиСиКом"- Русе, дарили средства за извършване на строително-ремонтни дейности и оборудване.  

         Подчертания интерес към студиото провокира излизането на предварителна информация за него, а официалното му откриване е предвидено да стане през есента, за началото на новата академична учебна година. 

05.png  06.png

_____________________________________________________________

Информация за кандидатстудентски курс за специалност “Промишлен дизайн”

 Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

 Ежегодно катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване и моделиране за специалност “Промишлен дизайн”. През настоящата 2017 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 29.05.2017г. (понеделник) – край 24.06.2017г. (събота). Занятията ще бъдат в корпус 16, до транспортен портал, според графика:

  -  Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.216;

-  Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 - 12.00 часа в зала 16.101

         Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

         Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

    •  Рисуване – 0887 / 550 494 (доц. М. Минчев);

    •   Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

______________________________________________________________________________

КАТЕДРА "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"
ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

 Дата на публикуване: 29.01.2017 г.

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

Стив Джобс казва: Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

         Традиция за катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, е да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в процес на обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или вече завършили средното си образование.

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

         Право на участие имат всички млади творци с интереси в различните области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение
на 
кана за чайс вместимост от 1,5L.
Каната да е с приложение за домакинството.

  

Изходно условие на конкурс за дизайн на тема:

КАНА ЗА ЧАЙ с вместимост от 1,5L

        Каната за приготвяне на чай е изделие предназначено за употреба преди всичко в домакинството. Обемите им варират от 0,4 литра до 2 литра, като най-често срещания обем е от около 1,5 литра. Основният материал от който се изработват е различен: порцелан, стъкло или неръждаема стомана (хром никелова).

         При изпълнението на проекта, следва   да се съобразят характерните за този вид изделия конструктивни, търговски, естетически и ергономични изисквания.

         Обемно-материалното изображение се изпълнява от подходящи макетни материали (хартия, пластилин, полимерна глина, пенопласт и др.), с които най-точно би могла да се възпроизведе и презентира идеята.

         Цедката за запарване на чая не се изпълнява!Регламент за провеждане на конкурса

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват общоприети ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  подчертано качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, сумарната площ за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 или А4. 

7.   При представяне на проекта чрез друг вид носител (винил и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране, с ширина на носителя (медията) от 1,6 м..

7.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

8.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част:

 • (записка-обосновка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение,  концепция и пр., на автора по отношение на разработката;
 • мотивационно писмо ( какво провокира желанието Ви да участвате в конкурса, желаете ли да изучавате дизайн, желаете ли да се квалифицирате в областта на дизайна, какви умения желаете да придобиете и пр.)

9.      Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда обемното материално изображение (макета). 

10.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

11.  Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2017 г.

12.  Период за предаване на разработките 03.04÷05.05.2017 г.

      Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 05.05.2017 г. (петък).

13.  По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

14.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт фолио (материали за подкрепа) на авторки работи, в обем който сам определи.

15.  Особеност на конкурса е, че оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2017 г. в Русенския университет.   

16.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558 или 082/888 845   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материалите за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

 17.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 19 май 2017 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефони 082/888 558 или 082/888 845.

Посетете сайта на специалността: ​http://design.uni-ruse.bg​
 

За допълнителна информация, също се обръщайте на телефони 082/888 558 или 082/888 845    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"

______________________________________________

Нова придобивка в катедра "Промишлен дизайн" 

при Русенския университет "Ангел Кънчев"

 Дата на публикуване: 29.03.2016 г. 

         Постоянни остават усилията на катедра "Промишлен дизайн" при Русенски университет за модернизиране на материалната си база, и създаване на една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността обстановка за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес при обучението по дизайн. Не е случаен факта, че тя е една от най-добрите в България сред сродните структури за обучение по дизайн, обезспечаваща учебния процес по всички дисциплини от учебния план на специалността. Организирана е, и адаптирана според особеностите и изискванията на отделните дисциплини и изпълняваните дейности.

         След извършен основен ремонт на помещение, то бе превърнато в специализирана зала за водене на обучение по група дисциплини, включваща: рисуване, цветознание, изобразителни техники и история на изкуството и дизайна.

         Залата е с площ от 180 кв.м. и с изключителен достъп на дневна светлина. Към нея има още две помещения – кабинет за преподавателите и склад. Оборудването на залата е също специализирано и изцяло съобразено с особеностите на учебния процес по изброените дисциплини.

         Специализираната зала е на разположение за обучение и на студентите от специалност начална и предучилищна педагогика от РУ.

         Тук е място да споменем и изкажем изключителна благодарност на дарителите, чиито жест спомогна залата да придобие съвременен вид. Това са: ф. "БиСиКом"- Русе, в лицето на г-н Теодоси Георгиев, дарила обзавеждането в кабинета на преподавателите, ф. "Тихомир 2011"- Кърджали, в лицето на г-н Иван Мюзюрски, дарила стативите за рисуване и Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, в лицето на г-жа Катя Горанова, направила парично дарение.

         Лентата на новата зала бе прерязана от: г-н Стефко Борджиев – областен управител на Област Русе, чл. кор. проф. Христо Белоев – председател на Общински съвет  Русе и председател на Общото събрание на Русенски университет, проф. Велизара Пенчева – Ректор на Русенски университет и проф. Генчо Попова – Декан на Аграрно-индустриален факултет.

         На откриването присъстваха и много гости и студенти. 

Посетете сайта на специалността: ​http://design.uni-ruse.bg​


_____________________________________

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

 Дата на публикуване: 02.02.2016 г. 

              Уважаеми млади приятели на дизайна,

       Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е вид проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  съвкупност от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

 

Стив Джобс казва: Дизайнът е душата на всяко човешко творение, която се изразява във всяка част от него.

 

         Традиция за катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет, е да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в процес на обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или вече завършили средното си образование.

 

         Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.

 

         Право на участие имат всички млади творци с интереси в различните области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.

 

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Битов оливерник​


Регламент за провеждане на конкурса

izhod_uslovie.jpg

1.      Общи критерии:

-  предложено решение в съответствие с темата;

           -  оригиналност на проекта;
           -  ясна концепция;

          - да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
           -  качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.      Участието е индивидуално.

3.      Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.      Разработват се:

         4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

         4.2  Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.      Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.      При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4.

7.      При представяне на проекта чрез друг вид носител (винил и др.), площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране.

8.      При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

9.      Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка-обосновка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката.  

10.  Оценяване на разработките.

- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев";

- при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, съответно за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изгражда обемното материално изображение (макета). 

11.  Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

12.  Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2016 г.

13.  Период за предаване на разработките 04.04÷05.05.2016 г.

      Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 05.05.2016 г.

14.  По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн".

15.  Допуска се, извън темата на конкурса, всеки участник допълнително да представи под формата на порт фолио (материали за подкрепа) на авторки работи, в обем който сам определи.

16.  Особеност на конкурса е, че оценените (получилите оценка, различна от "слаб") и класирани разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност "Промишлен дизайн". Оценките, по желание на участниците в конкурса, ще бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване в специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2016 г. в Русенския университет.   

17.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

7017 Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558 или 082/888 845   

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е подготвен по начин, който не създава условия за повреждането им.

18.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 18 май 2016 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 558.

 За допълнителна информация се обръщайте на тел.082/888 558 или 082/888 845    

Пожелаваме Ви спорна работа и успех!

Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация за кандидатстудентски курс
за специалност "Промишлен дизайн"​

 Дата на публикуване: 20.05.2015 г.

         Ежегодно катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет организира и провежда подготвителен кандидатстудентски курс по рисуване  и  моделиране за специалност "Промишлен дизайн".

         През настоящата 2015 г., курсът ще е с продължителност четири седмици. Начало: 01.06.2015 г. (понеделник) – край 27.06.2015г. (събота). Занятията са в зала 16.101 (транспортен портал), според графика:

Рисуване – понеделник, вторник и сряда, от 8.00 h - 12.00 h;-  
- Моделиране – четвъртък, петък и събота, от 8.00 h - 12.00 h;​

Курса ще се провежда под формата на консултации в рамките на обявеното време и е БЕЗПЛАТЕН.

 Заявки за консултациите могат да се правят на телефони:

-  Рисуване – 0887 / 550 494 ( доц. М. Минчев);               
-  Моделиране – 0888 / 815 509 (доц. Цв. Конов)

​От катедра "Промишлен дизайн"​

=============================================================================================​​​

КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН

Уважаеми млади приятели на дизайна,      

Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е нова проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират  набор от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване.            

Стана традиция катедра “Промишлен дизайн” към Русенски университет да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в обучение (ученици от всички средни училища  в  България) или завършили средното си образование.          

Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем.          

Право на участие имат всички млади творци с интереси в различни области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство,  усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ  до промяна на заобикалящия ни Свят.  

Тема на конкурса:

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на

Комплект изделие “Бебе фон”

Регламент за провеждане на конкурса

1.     Общи критерии:

 • съответствие с темата;          
 • оригиналност на проекта;
 • ясна концепция;          
 • да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични;
 • качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално).

2.     Участието е индивидуално.

3.     Брой разработки за един участник – една (1 бр. или комплект).

4.     Разработват се:        

4.1   Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. графични материали.

4.2   Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката).

5.    Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр.

6.    При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не повече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по-големи от 50см. х 70см. (или макс. формат А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4.

7.    При представяне на проекта чрез друг вид носител, площта за презентиране да е не повече от 3 лин.м.  при хоризонтално експониране.

8.   При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7.

9.   Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката.  

10.    Оценяване на разработките.

 • оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра “Промишлен дизайн” на Русенски университет ”Ангел Кънчев”;
 • при оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система и по два основни показателя
 • за графичната разработка и за материализацията (макет).

Няма ограничение за приложената изобразителна техниката при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изражда обемното материално изображение(макета). 

11.    Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

12.    Времето за разработване на проектите са месеците  март – април 2015 г.

13.    Период за предаване на разработките 01.04÷04.05.2015 г.      

Краен срок за предаване на разработките е  до 16 часа на 04.05.2015 г.

14.   По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедрата.

15.    Особеност на конкурса е, че класираните и номинираните (получилите оценка, различна от “слаб”) разработки могат да участват в кандидатстудентската кампания за специалност “Промишлен дизайн”. Оценките, по желание на участниците, ще  бъдат признати като предварителни изпити за приемните изпити по рисуване и моделиране за специалност “Промишлен дизайн” през кандидатстудентската кампания 2015 г. в Русенския университет.   

16.  Приемането на материалите с разработките ще става на място (в катедрата) или по пощата, на адрес:

Русе, ул.“Студентска” 8, Русенски университет “А. Кънчев”, корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 558.

Изключително важно е в предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е съставен по начин, който не създава условие за повреждането им.

17.  Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 15 май 2015 г. на сaйта на катедра “Промишлен дизайн”www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 558.

За допълнителна информация се обръщайте на тел. 082/888 558.                       

Винаги е добре, да знаеш и можеш повече!

Пожелаваме Ви спорна работа и успех! 

Катедра “ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН”

=============================================================================================

Нова техника в катедра "Промишлен дизайн" 
при Русенския университет "Ангел Кънчев"

 Дата на публикуване: 13.04.2015 г. 

         Перманентни остават усилията в катедра "Промишлен дизайн" на Русенския университет за модернизиране на материалната база на катедрата и създаване на една по-естетична, приветлива и съответстваща на специалността обстановка за провеждане на модерен и иновативно ориентиран учебен процес при обучението по дизайн. Не е случаен факта, че тя е една от най-добрите в България сред сродните структури за обучение по дизайн, осигуряваща учебния процес по всички дисциплини от учебния план на специалността. Организирана е, и адаптирана според особеностите и изискванията на отделните дисциплини и изпълняваните дейности.

         След вече създадените три специализирани творчески студия (учебно-изследователски лаборатории) по графичен дизайн и реклама, мултимедийно студио и студио за 3D дизайн (CAD-студио), през този месец (март) се положи началото на оборудване и на четвърто студио: по приложни изследвания в промишления дизайн (САМ -студио).    

         По проект BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България" от Оперативна програма: "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 г. на ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, в новото студио влезе в експлоатация съвременен CNC - рутер. ​
​​


Новата придобивка

​         Очакваният резултат с придобиването му е, че катедрата ще се утвърди като конкурентен и устойчиво развиващ се център у нас за водене на научно-изследователски процес по дизайн и обучение на дизайнери за индустрията ни, което е в пряко съответствие със заложеното в Националната пътна карта за научна инфраструктура. Ще даде изключителната възможност на обучаващите се студенти за подобряване на ефекта от практическото им обучение и стимулиране на извън учебната дейност, за специализация и усъвършенстване на уменията им според интересите им. Това води до формиране в бъдещите дизайнери на навици и готовност за самостоятелно решаване на творчески задачи при професионална си реализация след завършване на обучението. Допълнително ще разшири възможността за участието на катедрата в пазара на услуги.

 

cnc_03.jpg
cnc_04.jpgcnc_05.jpg

Моменти от обучението за работа със CNC рутера

=============================================================================================

​КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2014

Уважаеми млади приятели на дизайна, 

Съвременният дизайн е постоянно развиваща се уникална интердисциплинарна творческа дейност и изкуство. Той е нова проектна култура, съвкупност от дейности, чиято цел е да се реши проблем и създаде продукт с характеристики, които формират набор от полезни за потребителя стойности, чрез които се получава удовлетворение от неговото използване. 

Стана традиция катедра "Промишлен дизайн" към Русенски университет да организира конкурс за дизайн, в който могат да участват млади творци – в обучение (ученици от всички средни училища в България) или завършили средното си образование.

Целта на конкурса е да се представят дизайнерски проекти с авторски гледни точки при решаването на актуален проблем. 

Право на участие имат всички млади творци с интереси в различни области на дизайна, или имащи отношение към проблемите на дизайна, проявяващи целеустременост, неизчерпаема творческа енергия, откривателско чувство, усет към красивото, иновациите и изявеното авторско присъствие, при решаването на актуален от настоящето или за бъдещето проблем, водещ до промяна на заобикалящия ни Свят.

Тема на конкурса: 

Проектиране и изработване на обемно материално изображение на 
Безжична мобилна аудио система за MP3 или смартфони

Регламент за провеждане на конкурса

1. Общи критерии: 
- съответствие с темата; 
- оригиналност на проекта; 
- ясна концепция; 
- да отразяват ценности, да са природосъобразни, интуитивни и естетични; 
- качество на крайното изпълнение (графично и обемно-материално). 
2. Участието е индивидуално. 
3. Брой разработки за един участник – една (1 бр.). 
4. Разработват се: 
4.1 Идеен аналог (графична разработка) - скици, схеми, чертежи и др. 
4.2 Материален аналог - обемно-материално изображение (макет) на идейното предложение (разработката). 
5. Няма ограничения за допълнителен начин на техническото представяне на разработката - електронен, хартиен, друг вид носител или комбинирано - хартия, макет/модел, винил, CD и пр. 
6. При представяне на проекта чрез хартиен носител, площта за презентиране да е не по-вече от 3 кв.м, а отделните формати хартиени носители да не са с размери по- големи от 50см. х 70см. (или макс. А2) и не по-малки от стандартните формати А3 и/или А4. 
7. При представяне на проекта чрез друг вид носител, площта за презентиране да е не по-вече от 3 лин.м. при хоризонтално експониране. 
8. При представяне на един проекта чрез комбиниране на видовете носители и пр., площта за презентиране също да не надхвърля посочените ограничения в т.6 и т.7. 
9. Представянето на разработката да е придружено с писмена част (записка от 1÷2 страници) поясняваща мотивация, вдъхновение, концепция и пр., на автора по отношение на разработката. 
10. Оценяване на разработките. 
- оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподавателите в катедра "Промишлен дизайн"; 
- оценяването на разработките ще е с две оценки, по два основни показателя - за графичната разработка и за материализацията (макет). Няма ограничение за приложената изобразителна техниката при изпълнение на графичната разработка (молив, креда, въглен, сангин, пастел, фулмастри, маркери, аерограф и др.). Няма ограничение и за вида на материала от който се изражда обемното материално изображение(макета). 
11. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си. 
12. Времето за разработване на проектите са месеците март – април 2014 г. 
13. Период за предаване на разработките 01.04÷02.05.2014г. 
Краен срок за представяне на разработките е до 16 часа на 02.05.2014 г. 
14. По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за консултации към преподавателите от катедрата. 
15. Особеност на конкурса е, че класираните и номинираните разработки ще бъдат оценени по шестобалната система. Оценките, по желание на участниците, ще бъдат признати като предварителни изпити за приемните изпити по рисуване и моделиране за специалност "Промишлен дизайн" през кандидатстудентската кампания 2014 г. в Русенски университет. 
16. Приемането на материалите с разработките ще става на място или по пощата, на адрес:
Русе, ул."Студентска" 8, Русенски университет "А. Кънчев", корпус 16, ет.2, стая 201, тел.082/888 845 (г-жа Попова). 
В предадените материали за конкурса, ясно да се посочат името на участника, адрес, телефон или e-mail за контакт. Предаването на пакета с материали за конкурса да е съставен по начин, който не създава условие за повреждането им. 
17. Обявяването на резултатите от конкурса ще стане до 16 май 2014 г. на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – www.design.uni-ruse.bg. Информация за резултатите може да се получи и на телефон 082/888 845 (г-жа Попова).

За допълнителна информация се обръщайте на тел.082/888 845. ​

Винаги е добре, да знаеш и можеш повече! 
Пожелаваме Ви спорна работа и успех! 
Катедра "ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН"​