​​ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН/ПРОДУКТ ДИЗАЙН

 • Проектиране и реализация на нови продукти, услуги и решения.
 • Дизайн на транспортни средства
 • Приложно изкуство и художествени творби и решения.

ДИЗАЙН НА ПРОСТРАНСТВО / АРХИТЕКТУРЕН ДИЗАЙН

 • Дизайн на интериор
 • Дизайн на екстериор
 • Дизайн на среда, вкл. "МАЛЪК" ГРАДСКИ ДИЗАЙН
 • Дизайн на мебели и аксесоари.
 •  Изложбен дизайн


ВИЗУАЛНИ КОМУНИКАЦИИ

 • Графичен дизайн, вкл. Промишлена графика.
 • Цветови дизайн
 • Издателски дизайн
 • Рекламен дизайн
 • Дизайн на опаковка ​

ИНФОРМАЦИОНЕН ДИЗАЙН

 • WEB дизайн
 • Мултимедиен дизайн. Мултимедия; анимация.
 • Трансфер, интерпретация и презентация на нови продукти, услуги, решения и технологии.
 • Иновационни решения

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УСЛУГИ

 • Изследвания, вкл. научноизследователска работа.
 • Маркетингови проекти, решения и стратегии.
 • Консултантско корпоративно обслужване.
 • Разработване на комплексни ДИЗАЙН ПРОГРАМИ за фирми.
 • Презентация на информация, фирми, дейности.
 • Обучение