​​ОКС Бакалавър "Промишлен дизайн"

I семестър

 • История на изкусвото и дизайна
 • Формообразуване I
 • Рисуване I
 • Математика
 • Физика I
 • Информационни основи на дизайна

Избираеми дисциплини (избира се една)  - 1 семестър

 • Английски език I
 • Немски език I
 • Френски език I
 • Руски език I

Общо задължителни ангажименти за 1 семестър
 • Физическо възпитание и спорт                                                                        

II семестър

 • Цветознание
 • Формообразуване II
 • Рисуване II
 • Методи на творчество I
 • Материало знание I
 • Инженерна графика

Избираеми дисциплини (избира се една)  - 2 семестър

 • Английски език II
 • Немски език II
 • Френски език II
 • Руски език II

Общо задължителни ангажименти за 2 семестър
 • Физическо възпитание и спорт                                                                        
 • Практики извън семестъра - Специализиращ стаж І (2 седмици)​

III семестър

 • Теория на композицията I
 • Формообразуване III
 • Рисуване III
 • Материалознание II
 • Приложна механика

Избираеми дисциплини (избира се една)  - 3 семестър

 • Английски език III
 • Немски език III
 • Френски език III​
 • Руски език III

Общо задължителни ангажименти за 3 семестър
 • Физическо възпитание и спорт 
Факултативни дисциплини за 3 семестър
 • Художествена фотография І
IV семестър
 • Теория на композицията II
 • Моделиране и макетиране I
 • Графичен дизайн I
 • Системи и механизми в дизайна​
 • Методологически основи на конструирането​

Избираеми дисциплини (избира се една)  - 4 семестър

 • Английски език IV
 • Немски език IV
 • Френски език IV
 • Руски език IV
Общо задължителни ангажименти за 4 семестър
 • Физическо възпитание и спорт                                                                        
 • Практики извън семестъра - Специализиращ стаж І (2 седмици)​
Факултативни дисциплини за 4 семестър
 • Художествена фотография ІІ​

V семестър

 • Теория на възприятието
 • Моделиране и макетиране II
 • Графичен дизайн II
 • Ергодизайн I
 • Техника на осветлението
 • Техническо проектиране
Общо задължителни ангажименти за 5 семестър
 • Физическо възпитание и спорт    ​

Факултативни дисциплини за 5 семестър

 • Английски език  V
 • История на науката
 • История на цивилизацията​

​VI семестър

 • Художествено пространствено оформление
 • Е-дизайн І
 • Графичен дизайн ІІІ
 • Ергодизайн ІІ
 • Производствени технологии
Общо задължителни ангажименти за 6 семестър
 • Физическо възпитание и спорт                                                                        
 • Практики извън семестъра - Специализиращ стаж І (2 седмици)​

Факултативни дисциплини за 6 семестър

 • Английски език  VІ
 • История на техниката и технологиите
 • История на цивилизацията

VII семестър

 • Стил и символика
 • Е-дизайн ІІ
 • Реклама
 • Естетика
 • Методика на дизайна
 • Интелектуална собственост​
Общо задължителни ангажименти за 7 семестър
 • Физическо възпитание и спорт    ​
Факултативни дисциплини за 7 семестър
 • Английски език  VІІ
 • Е-Бизнес​​

VIII семестър

 • Методи за творчество ІІ
 • Е-дизайн ІІІ
 • Мениджмънт на дизайна
 • Маркетинг
 • Аудиовизуални техники и технологии
 • Самоподготовка за дипломиране
Общо задължителни ангажименти за 8 семестър
 • Физическо възпитание и спорт    ​
 • Дипломиране - Дипломна работа

Факултативни дисциплини за 8 семестър

 • ​​Логистика и дизайн​