Катедра "Промишлен дизайн" е създадена през 1991 г. като първото по рода си учебно звено в България за обучение и подготовка на инженер-дизайнери със специалност "Промишлен дизайн" в РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ.
     Катедрата се ползва с висока професионална творческа репутация, за което свидетелства европейската инициатива за привличането й в академична мрежа CUMULUS, обединяваща реномирани европейски академии и висши училища по изкуство и дизайн.
     Обучението се осъществява по оригинални прогресивни технологии и учебен план, разработени и практически реализирани от млад талантлив екип от 10 щатни преподаватели и сътрудници
      Цел на обучението е широко профилна интердисциплинарна подготовка на творчески личности-изследователи с висока адаптируемост в практиката и конкурентоспособност на интелектуално-професионалния пазар.
    Абсолвентите на специалността получават фундаментални знания и умения на бакалавърска степен, с възможност за магистърска степен и докторантура по промишлен дизайн. Те са много добре подготвени за практиката и активно заявяват и реализират творческия си потенциал. Те са една от най-търсените и предпочитаните от практиката, с която катедрата е много тясно интегрирана.
        В началото на 2010 г. специалност "Промишлен дизайн" отпразнува юбилей: ​"25 години обучение по дизайн в Русенски университет", а през 2011 г. се навършиха 20 години от създаването на катедра "Промишлен дизайн".
    Катедра "Промишлен дизайн" с достойнство отбелязва изключителната чест - професионален патрон на специалността е Dr. Giorgetto GIUGIARO [D.H.C. на Русенски университет] (Italy​) - ДИЗАЙНЕРЪТ НА 20-ти ВЕК!

Официалната страница на катедра "Промишлен дизайн" и специалност​та към нея е: ​ http://design.uni-​ruse.bg