КОНКУРС ЗА ДИЗАЙН 2021

КОНКУРС 2021


 Дата на публикуване: 22.01.2021 г.

Уважаеми млади приятели на дизайна,

            За девети пореден път катедра "Промишлен дизайн" към Русенския университет организира конкурс по дизайн, в който могат да участват всички завършващи или завършили средното си образование.

Целта на конкурса е да помогне на младите хора да разкрият творческия си потенциал, да премерят сили със своите връстници и да очертаят посоката на бъдещото си обучение и професионалната си реализация в областта на дизайна.

Особеност на конкурса е, че при желание на участниците, оценките им могат да бъдат признати като оценки от предварителни изпити по рисуване и моделиране за кандидатстване и записване в специалност "Промишлен дизайн" на Русенския университет.

Тук бъдещите студенти ще могат да получат широкопрофилно обучение по дизайн, включващо освен промишлен, и графичен дизайн, уеб дизайн, компютърно 2D и 3D моделиране, аудио-визуални обработки и др.

Тема на конкурса:

Дизайн на  БЕЗЖИЧНА МИШКА ЗА КОМПЮТЪР (ГЕЙМЪРСКА ИЛИ РАБОТНА)

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Общи критерии:

1.1. Предложеното решение да е в съответствие с темата и да е съобразено с характерните изисквания за този вид изделия;

1.2. Проектът да се отличава с оригиналност и качество на крайното изпълнение. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството на разработката си.

2. Участието е индивидуално.

3. Брой разработки за един участник – една.

4. Задължително съдържание на разработката:

4.1. Графична част – рисунка на проектираната мишка. (Желателно е да присъстват и работни рисунки, скици, схеми или чертежи и др.). Няма ограничение за изобразителните техники, приложени при изпълнение на графичната разработка (молив, пастел, флумастери, маркери или др.) Размерът на отделните листи да не е по-голям от формат А2 и да не е по-малък от формат А4.

4.2. Макет на проектираната мишка. Няма ограничение за вида на материала от който се изгражда макета (пластилин, глина, гипс, стиропор или др.) Основното изискване е, той да позволява прецизно моделиране на детайлите и да запазва формата си  при транспортиране и преместване. Макетът да бъде в мащаб 1:1 и да не се оцветява допълнително.

Забележка: Не се допуска изпълнението на каквито и да е надписи върху макета.

4.3. Текстова част (до 1 страница, поясняваща вдъхновение, концепция, конструктивно и цветово решение на автора) В текстовата част задължително трябва да се съдържа името на участника, адрес, телефон и e-mail за обратна връзка.

5. Оценяване на разработките.

5.1. Оценяването на разработките ще се извърши от комисия от преподаватели в катедра "Промишлен дизайн" на Русенски университет "Ангел Кънчев".

5.2. При оценяване на разработките ще се присъждат две оценки по шестобалната система, едната за графичната част, а другата за макета. На базата на тях ще се извърши класирането.

6. Времето за разработване на проектите включва периода от месец февруари до юни 2021 г., включително.

7. Времето за предаване на разработките включва четири периода:

- Първи период                   22.03 - 26.03.2021 г

- Втори период                    19.04 - 23.04.2021 г.

- Трети период                    25.05 - 28.05.2021 г.

- Четвърти период                         21.06 - 25.06.2021 г.

Краен срок за предаване на разработките е до 15:00 часа (петък) за всеки от посочените периоди.

8. Приемането на материалите с разработките ще става на място, в катедра „Промишлен дизайн", след уговорка по телефона или по пощата, на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев",

Катедра „Промишлен дизайн" - корпус 16, ет.2, стая 201.

ул. "Студентска" 8, гр. Русе

9. Обявяването на резултатите от конкурса за четирите периода ще става до пет дни след крайните дати за предаване. Резултатите ще бъдат оповестени на сaйта на катедра "Промишлен дизайн" – http://design.uni-ruse.bg, и със съобщения до участниците.

По време на разработване на проекта всеки участник в конкурса може да се обръща за съдействие и консултации към преподавателите от катедра "Промишлен дизайн" на посочените по-долу контакти.

За контакти и допълнителна информация:

            доц. Йордан Дойчинов
            тел. 088 727 3040
            e-mail: doichinov@uni-ruse.bg
            сайт:  http://design.uni-ruse.bg

 

Пожелаваме Ви успех!