Русенският университет възобновява приема по специалност "Педагогика на обучението по математика и информатика". Повече информация може да намерите на фейсбук страницата на групата POMI2019.