​Ръководител катедра:
доц. д-р Юрий Кандиларов
каб. 7.308, тел. (+359) 82 888 634,
e-mail: ukandilarov@uni-ruse.bg​


Зам.  ръководител катедра УР:
доц. д-р Антоанета Михова
каб. 7.107, тел. (+359) 82 888 727,
e-mail: amihova@uni-ruse.bg
 


Зам.  ръководител катедра НИР:
доц. д-р Миглена Колева
каб. 7.305, тел. (+359) 82 888 587,
e-mail:  mkoleva@uni-ruse.bg