доц. д-р Юрий Димитров Кандиларов
редовно обучение: Въведение във финансовата математика (Финансова математика), Бизнес математика (Маркетинг, Икономика, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Индустриален мениджмънт);
задочно обучение: Математика І (Технология и управление на транспорта), Бизнес математика (Индустриален мениджмънт);

 
доц. д-р Емилия Ангелова Великова
редовно обучение: Математика (Промишлен дизайн), Математика І, ІІ (ПНУП, ПНУПЧЕ), Алгебра и геометрия (Компютърни науки, Софтуерно инженерство);
задочно обучение: Алгебра и геометрия (Информатика и информационни технологии в бизнеса), Математика І, ІІ (ПНУП);
 
 
доц. д-р Веселина Стоянова Евтимова
редовно обучение: Висша математика І (Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Материалознание и технологии, Електроника, Електроенергетика и електрообзавеждане, Екология и техника за опазване на околната среда, Компютърно управление и автоматизация);
задочно обучение: Висша математика І (Компютърно управление и автоматизация, Електроника, Компютърни системи и технологии, Интернет и мобилни комуникации);

 
доц. д-р Юлия Ванчева Чапарова
редовно обучение: Висша математика І (Индустриално инженерство), Обикновени диференциални уравнения (Финансова математика), Вариационно смятане (Финансова математика), Частни диференциални уравнения (Финансова математика), Висша математика ІІ (Електроника, Електроенергетика и електрообзавеждане); Математичен анализ 2 (Финансова математика), Математически софтуер (Компютърни науки);

 
доц. д.м.н. Миглена Николаева Колева
редовно обучение: Биоматематика (Растениевъдство), Висша математика ІІ (Транспортна техника и технологии):
задочно обучение: Висша математика І (Машинно инженерство, Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация), Висша математика ІІ (Транспортна техника и технологии, Компютърни системи и технологии,  Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Електроника, Електроенергетика и електрообзаавеждане, Компютърно управление и автоматизация);

 
доц. д-р Иванка Трифонова Ангелова
редовно обучение: Висша математика І (Компютърни системи и технологии, Интернет и мобилни комуникации), Висша математика ІІ (Компютърни системи и технологии, Машинно инженерство);
задочно обучение: Математичен анализ (Информатика и информационни технологии в бизнеса);

 
доц. д-р Антоанета Тилева Михова
редовно обучение: Линейна алгебра и геометрия (Финансова математика), Висша математика (Информационни и комуникационни технологии), Математичен Анализ 1 (Финансова математика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство), Математичен Анализ 2 (Компютърни науки, Софтуерно инженерство), Теория на кодирането (компютърни науки);

 
гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Гюлов
редовно обучение: Моделиране във финансите (Финансова математика), Бизнес математика (Индустриален мениджмънт), Висша математика І (Транспортна техника и технологии), Практикум МФ (Финансова математика), Висша математика ІІ (Транспортна техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация);
задочно обучение: Бизнес математика (Маркетинг, Индустриален мениджмънт);

 
гл. ас. д-р Анна Симеонова Лечева
редовно обучение:  Висша математика І (Климатизация, хидравлика и газификация, Материалознание и технологии, Интернет и мобилни комуникации, Информационни и комуникационни технологии, Компютърни системи и технологии), Висша математика ІІ (Електроника, Електроенергетика и електрообзаавеждане, Компютърни системи и технологии, Земеделска техника и технологии, Компютърно управление и автоматизация, Интернет и мобилни комуникации); Математичен Анализ 2 (Софтуерно инженерство);
задочно обучение: Висша математика ІІ (Интернет и мобилни комуникации, Компютърни системи и технологии, Електроника, Електроенергетика и електрообзаавеждане, Компютърно управление и автоматизация);
 
 
гл. ас. д-р Тодор Петков Митев
редовно обучение: Висша математика І (Технология и управление на транспорта, Екология и техника за опазване на околната среда, Аграрно инженерство, Машинно инженерство), Математичен Анализ 1 (Компютърна науки, Софтуерно инженерство); Висша математика ІІ (Аграрно инженерство, Машинно инженерство);
задочно обучение: Висша математика І (Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Индустриално инженерство), Висша математика ІІ (Транспортна техника и технологии);

 
гл. ас. д-р Ралица Красимирова Василева-Иванова
редовно обучение: Алгебра и геометрия (Компютърна науки, Софтуерно инженерство), Математичен Анализ 2 (Компютърна науки, Софтуерно инженерство);
задочно обучение: Висша математика І (Електроника, Електроенергетика и електрообзаавеждане, Компютърно управление и автоматизация);

 
гл. ас. д-р Николай Димитров Димитров
редовно обучение: Висша математика І (Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката), Бизнес Математика (Бизнес мениджмънт, Публична администрация), Дискретни структури (Компютърна науки, Софтуерно инженерство),  Математичен Анализ 1 (Финансова математика), Обикновени диференциални уравнения (Финансова математика), Математичен Анализ 2 (Финансова математика);
задочно обучение: Дискретни структури (Информатика и информационни технологии в бизнеса), Висша математика ІІ (Земеделска техника и технологии, Машинно инженерство, Климатизация, хидравлика и газификация).