На 27.01.20120г. /понеделник/ от 14.00 ч. в 2Г. 405 ще се проведе Катедрен съвет със следния дневен ред:
1. Избор на ръководител катедра


Последна промяна: 20.01.2020 г.