ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ (19-24.02.2024 г.), ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ (10.02.2024 г.)
Уважаеми студенти,
Графиците на изпитните сесии, можете да изтеглите от линковете по-долу:

Редовно обучение Popravitelna sesia - redovno obuchenie-19-24.02.docx

Задочно обучение Popravitelna sesia - zadochno obuchenie -10.02.docx

1.02.2024 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ - 06.02.2024

Държавният изпит за бакалаври от специалности Софтуерно инженерство, ИИТБ и Компютърни науки ще се проведе на 06.02.2024 г. в зала 1.417 от 8:30 до 12:30 часа.
Дипломни защити за студенти от същите специалности ще се проведат на 06.02.2024 г. от 14:00 ч. в зала 1.414.

16.01.2024 г.

Изпитна сесия, зимен семестър, задочно обучение, 2023-2024 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на изпитната сесияможете да изтеглите от тук.

26.09.2023 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Държавният изпит за бакалаври от специалности Софтуерно инженерство, ИИТБ и Компютърни науки, включително и за студенти от Филиал Видин, ще се проведе на 21.9.2023 г. в зала 1.407 от 8:00 до 12:00 часа.
Дипломните защити за бакалаври от същите специалности ще се проведат на 25.09.2023 г. (понеделник) от 14:00 часа в зала 1.414.

8.09.2023 г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - 11-14.09.2023 г.

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от: 
Popravitelna sesia-redovno obuchenie-11.09-16.09.docx

5.09.2023 г.

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - 02.09.2023 г.

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ - 26.06-1.07.2023 

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Дипломните защити за бакалаври от специалности Софтуерно инженерство, ИИТБ и Компютърни науки, включително за филиал Видин ще се проведат на 04.07.2023 г. в зала 2Г.407 от 9:00 часа.
Държавният изпит за бакалаври от същите специалности ще се проведе също на 04.07.2023, вторник, от 8:30-12:30 в зала 1.317.
8.06.2023 г.

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 24.06.2023

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.
7.06.2023 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА ДАТА ЗА ДИПЛОМАНТИ, 10.06.2023 г.

Уважаеми студенти,
Информация за дисциплините, залата и часа на изпитите, можете да изтеглите от тук.
2.06.2023 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТНИ ДАТИ, 2022-2023
Уважаеми студенти,
Графикът на допълнителните изпитни дати през летния семестърможете да изтеглите от тук
16.03.2023 г.

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2022-2023
Уважаеми студенти,
Графикът на графикът на лятната изпитна сесияможете да изтеглите от тук.

6.03.2023 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

На 17 февруари 2023 г. от 8:00 ч. в зала 1.307.1 ще бъде проведен Държавен изпит.


ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 20-25.02.2023 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 11.02.2023 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.

ИЗПИТНА СЕСИЯ, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2022-2023 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.


Резултати от Държавен изпит

Резултатите от проведените държавни изпити за специалности Компютърни науки, Софтуерно инженерство и ИИТБ за ОКС Бакалавър могат да бъдат проверени в таблото до кабинет 1.402 или във факултетната канцелария на ФПНО.
Въпроси и/или преглед на работата на 06.07.2022 г. (сряда) от 11 до 12 часа в кабинет 1.411.2.ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЗА СИ, КН И ИИТБ, РУСЕ
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за студентите от специалности СИ, КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат присъствено на 04.07.2022 г. от 9:00 ч. в зала 2Г.408.
ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ!
Най-късно до 1.07.2022 г. (петък), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено или по телефона да потвърди явяването си на ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за специалност Софтуерно инженерство, ОКС "МАГИСТЪР" 
ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ще се проведат присъствено на 05.07.2022 г. от 9:00 ч. в зала 2Г.408.

28.06.2022 г.

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

На 25 юни 2022г. от 9:00 ще се проведе държавен изпит по Компютърни науки във ф-л Видин на Русенски университет.

На 28 юни 2022г. от 8:00 в 1.А1 ще се проведе държавен изпит по Компютърни науки, Софтуерно инженерство и ИИТБ.


ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 18.06.2022

Уважаеми студенти, 
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

13.06.2022 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Катедра ИИТ организира студентска олимпиада по програмиране.

Olimpiada.jpg

Първият кръг на Олимпиадата ще се проведе дистанционно на 25.03.2022 г. от 13:00 до 17:00 часа. Организатор е катедра Информатика и информационни технологии на РУ "Ангел Кънчев".
Право на участие имат всички студенти в РУ, независимо от формата на обучение (редовна/задочна) и степента на обучение (бакалавър/ магистър).

Подробна информация, свързана с провеждането на първия кръг на Студентската олимпиада по програмиране, можете да намерите тук:
Instruction_2022.docx
rules1_22.doc

За записване и/или въпроси по темата на gatanasova@uni-ruse.bg

10.03.2022 г.


ИЗПИТНА СЕСИЯ ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2021-2022
Уважаеми студенти,
Графикът на графикът на лятната изпитна сесияможете да изтеглите от тук.

1.03.2022 г.

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 14.02-19.02.2022 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на 
ЗИМНАТА ПОПРАВИТЕЛНАможете да изтеглите от тук.


ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 5.02.2022 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

РЕДОВНА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2021-2022 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на редовната зимна изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.

04.01.2022 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2021-2022 г.

Уважаеми студенти,
Линковете към графика с допълнителните изпитни дати по специалности за зимния семестър са както следва:

Софтуерно инженерство 
Компютърни науки
Информатика и информационни технологии в бизнес

02.12.2021 г.


РЕДОВНА ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2021-2022 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на редовната зимна изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.

24.09.2021 г.


ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСКНИЦИТЕ ОТ
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Тържественото връчване на дипломите за завършено висше образование - образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър", ще се проведе на 24.09.2021 г. (петък) от 9:30 часа на откритата зелена площ вляво от изхода на Ректората към кампуса на университета.

ВАЖНО!
Випускниците да посетят факултетната канцелария преди промоцията, за да се подпишат в регистъра.

Тогите за тържественото връчване на дипломите за завършено висше образование - образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" ще бъдат раздавани на 24.09.2021 г. от 8:30 часа в зала 1.410.

23.09.2021 г.


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЗА КН И ИИТБ, РУСЕ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти от специалности КН и ИИТБ ОКС „бакалавър” ще се проведе присъствено на 21.09.2021 г. от 8:00 ч. в зала 2Г.503.

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат присъствено на 23.09.2021 г. от 14:00 ч. в зала 1.313.

ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ!
Най-късно до 17.09.2021 г. (петък), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено или по телефона да потвърди явяването си на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.

15.09.2021


ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 13-18.09.2021 

Уважаеми студенти,
График за провеждане на поправителната есенна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

9.09.2021

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 4.09.2021

Уважаеми студенти,
График за провеждане на поправителната есенна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

27.08.2021


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Уважаеми колеги,
Резултатите от проведения на 25.06.2021 г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър”, можете да проследите на информационното табло в Централен корпус до зала 1.402.

За въпроси относно проведената процедура: rir@ami.uni-ruse.bg; datanasova@uni-ruse.bg  

2.07.2021 г.


ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2021

Уважаеми студенти,
График за провеждане на поправителната лятна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

21.06.2021 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЗА КН И ИИТБ, РУСЕ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе присъствено на 25.06.2021 г. от 9:00 ч. в зала 2.203.

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат присъствено на 28.06.2021 г. от 14:00 ч. в зала 1.407.1.

ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ!
Най-късно до 21.06.2021 г. (понеделник), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено или по телефона да потвърди явяването си на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.

15.06.2021 г.ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
График за провеждане на редовната лятна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

20.05.2021 г.

ГРАФИК ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 4 КУРС

Уважаеми студенти,
График за провеждане на редовната лятна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

16.04.2021 г.

РЕДОВНА ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
График за провеждане на редовната лятна изпитна сесия с линкове към виртуалните зали на преподавателите, можете да изтеглите от тук.

16.03.2021 г.


УНИВЕРСИТЕТСКА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Уважаеми колеги,
Катедра ИИТ организира I кръг на университетската студентска олимпиада по програмиране, който ще се проведе дистанционно на 05.03.2021 от 13:00 часа.
Този кръг е индивидуален и участниците трябва да решат 4 задачи по състезателно програмиране в рамките на 4 часа.

За записване и/или въпроси по темата на gatanasova@uni-ruse.bg до 02.03.2021.

23.02.2021 г.

ВАЖНО! ЛИКОВЕ КЪМ ВИРТУАЛНИ ЗАЛИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми колеги и студенти,
Както вече е известно от заповедта на Ректора, обучението продължава по същия разпис на часовете. Разликата е, че лекции и упражнения се водят във виртуални зали.

Списък на виртуалните зали на преподавателите от катедра ИИТ и връзките към тях, можете да изтеглите от тук. 
Студентите трябва да се включват към залата на преподавателя, с който имате часове по актуалния разпис.

Уважаеми студенти, ежедневно да следете електронните си пощи (s fakulteten nomer) за нова актуална информация от своите преподаватели.

Актуално от 27.10.2020 г.


РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
График за провеждане на редовната изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.

17.09.2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА КН И ИИТБ

Държавеният изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 18.09.2020 г. от
8:00 ч. онлайн. Виртуалната зала за провеждане на изпита е на адрес https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/tzv-hh9-93u
.
Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност. 

10.09.2020 г.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020

Уважаеми студенти,
Есенната поправителна сесия ще бъде проведена на 29.08 и 12.09.2020 г. от 9:00 часа.
За целта е необходимо:
1. Студентите да закупят изпитни протоколи по съответните дисциплини.
2. Да се свържат с преподавателите за да уточнят начина на провеждане на всеки изпит.
3. Да изпратят копие на платежното нареждане от закупения протокол на съответния преподавател.
3. Да получат от преподавателите адеси на виртуалните стаи и последни указания за провеждане на изпитите.

26.08.2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ЗА КН И ИИТБ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе онлайн на 2.07.2020 г. от 8:00 ч. на следния адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/tzv-hh9-93u.
Инструкции за влизане в изпита, можете да видите тук.

ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат онлайн на 2.07.2020 г. от 13:00 ч. на адрес: https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/rum-qwz-w2v.
От 10:00 до 11:00 на 02.07.2020 стаята ще бъде отворена за тестване и ще има човек, който да дава права за презентатор на дилпомантите, за да може да се проиграе защитата.

ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ!
Най-късно до 25.06.2020 г. (петък), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено или по телефона да потвърди явяването си на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.

1.07.2020 г.

ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020

Уважаеми, студенти,
Графикът на изпитите през лятната изпитна сесия - задочно обучение, можете да изтеглите от тук.
21.02.2020 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Уважаеми, кандидат-студенти,
Русенският университет "Ангел Кънчев" организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2020 в Русенския университет.
Участието в състезанието е безплатно.

По-подробна информация за предстоящото събитие, може да се намерите тук
10.02.2020 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ-ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ, КН И ИИТБ 

Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър”, ще се проведе на 7.02.2020 г. в зала 1.405.2 от 08:00 часа. Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.
Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър”, ще се проведат на 7.02.2020 г. в зала 1.405.2 от 13:00 часа.

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.
21.01.2020 г.

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.
21.01.2020 г.

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.
21.01.2020 г.

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2019-2020 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на зимната изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.
20.09.2019 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ, КН И ИИТБ

Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 25.09.2019 г. в зала 1.А1 от 08:00 часа. Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.
Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат на 25.09.2019 г. в зала 2Б.312 от 14:00 часа.

ВАЖНО ЗА ДИПЛОМАНТИТЕ!
Най-късно до 24.09.2019 г. (вторник), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено да потвърди явяването си на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.

9.09.2019 г.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Графикът на есенната поправителна сесия можете да изтеглите от тук.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - 31.08.2019 г.
Графикът на есенната поправителна сесия можете да изтеглите от тук.


ЛЯТАНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2018-2019
Графикът на лятната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.

ГРАФИК НА ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, 2019
Графикът на лятната изпитна есия, можете да изтеглите от тук.

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, ЮНИ, 2019
Графикът на лятната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.

ПОПРАВКА НА СТУДЕНТИ ОТ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 5 КУРС
Графикът на поправителната сесия, можете да изтеглите от тук.

ИЗВЪНРЕДНИ ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА ИЗОСТАНАЛИ СТУДЕНТИ, ЮНИ, 2019
Извънредни изпитни дати през месец юни за изостанали студенти, можете да видите тук.
​2018 г.

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2018-2019 г.

Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през зимната изпитна сесия, можете да изтеглите от тук.

19.09.2018 г.

ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ
Уважаеми колеги,
Получаване на официална тога, шапка и шал на факултет ПНО, за официалното връчване на дипломи на 21.09.2018 г.:
 - от 9:30 ч. до 10:30 ч. в кабинет 1.438.
 - депозит 50 лв. ( депозитът се връща след приключване на тържеството )
 - или лична карта, поставена в плик и запечатана пред притежателя й. ( документът за самоличност се връща след приключване на тържеството).

ВАЖНО!
Всички колеги, които ще получават дипломи, да се разпишат в канцеларията на факултет ПНО до 12:00 ч. на 20.09.2018 г.
19.09.2018 г. 

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през есенната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.

5.09.2018 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 20.09.2018 г. от 8:00 ч. в зала 1.319. Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.
Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат на 20.09.2018 г. от 14:00 ч. в зала 1.313.

ВАЖНО!
Най-късно до 18.09.2018 г. (вторник), всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО и писмено да потвърди явяването си на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ или ДИПЛОМНА ЗАЩИТА.

7.09.2018 г. 
 

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през есенната поправителна сесия, можете да изтеглите от тук.
13.07.2018 г.


ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през редовната поправителна сесия – летен семестър, 2017-2018 г., можете да изтеглите от тук.
5.06.2018 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 03.07.2018 г. от 8:00 часа в зала 1.417. Студентите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.

Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат на 04.07.2018 г. от 13:00 часа в зала 2Г.408.

Дипломните защити за студентите от специалност Софтуерно инженерство, ОКС „магистър” ще се проведат на 03.07.2018 г. от 13:00 ч. в зала 2Г.408.

ВАЖНО!
Най-късно до 2.07.2018 г. (понеделник) до 12:00 ч., всеки дипломант трябва да направи сверка на студентското си състояние (необходимо е да представи студентска книжка) в канцеларията на факултет ПНО.

27.06.2018 г.ГРАФИК НА ИЗВЪНРЕДНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ДИПЛОМАНТИ

Уважаеми студенти,
График на извънредната поправителна сесия, която ще се проведе на 2.06.2018 г., можете да изтеглите от

тук.
25.05.2018 г.

ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017-2018

Уважаеми, студенти,
Графикът на изпитите през лятната изпитна сесия - задочно обучение, можете да изтеглите от тук.
23.05.2018 г.

ЛЯТНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - 16.05.2018
Уважаеми студенти,
Графикът на изпитите през лятната поправителна сесия на учебната 2017-2018 г., можете да изтеглите от тук.

23.05.2018 г.


НОВА БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Уважаеми кандидат-студенти,

От учебната 2018/ 2019 година Катедра „Информатика и информационни технологии" (ИИТ) стартира обучение на бакалаври в специалност СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО.

Софтуерното инженерство е една изключително перспективна професионална област, свързана с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения.

Обучението има за цел да осигури високо професионална подготовка и да предостави голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща придобиване на знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърните и софтуерните технологии.

Обучението по тази най-желана специалност в областта на Информатиката и компютърните науки ще ви гарантира отлични познания относно многото аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. В края на курса на обучение Вие ще познавате най-новите тенденции на развитие и нуждите на софтуерния бизнес и ще сте направили най-необходимото относно Вашата реализация на пазара на труда в най-добре заплатения бранш в световен мащаб

Учебният план, по който ще се обучавате, е разработен в съответствие с изисквания, известни като Computing Curriculum  Software Engineering на международните професионални организации ACM и IEEE и на българската асоциация на разработчиците на софтуер BASSCOM. Осигурена е всестранна подготовка в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на софтуерни системи, раз­работка, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации. Изучават се и практически направления при разработването на софтуера, включително и такива, отнасящи се за големи и сложни системи. С помощта на практикуми и възможности за стаж, се създават условия за максималното Ви прибли­жаване до същността и проблемите на бъдещата Ви работа.

Защо да изучавате СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО?

Защото с paзвитиeтo нa ĸoмпютъpнитe тexнoлoгии тъpceнeтo нa ĸaдpи в cфepaтa на софтуерните разработки ce yвeличaвa, a интepecът ĸъм изyчaвaнeтo нa ĸoмпютъpни науки e пo-гoлям oт вcяĸoгa.
Защото специалността Софтуерно инженерство е най-актуалната, перспективна и безспорно най-желаната компютърна специалност. Тя е насочена към въпросите: как са изградени софтуерните системи; анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи.
- Защото софтуерното инженерство ще ви научи да подхождате практически при изграждането на софтуерни продукти и ще ви покаже цялостния жизнен цикъл на изграждане и поддържане на съвременния код.
- Защото до 2020 година Европа ще има нужда от още 825 000 професионалисти в областта на компютърните технологии. 

Какви са перспективите за кариерно развитие?

Завършвайки успешно ОКС бакалавър на специалност „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО" Вие ще придобиете професионална квалификация „информатик" и ще може да намерите реализация като:

 • софтуерeн инженер в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер;
 • софтуерeн аналитик;
 • софтуерен проектант;
 • софтуерен разработчик;
 • специалист по контрол на качеството;
 • софтуерен консултант и др. в бизнес организации или в публичната администрация;
 • преподавател във висше училище.

11.04.2018 г.


ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017-2018 г.

Уважаеми, студенти,
Графикът на изпитите през лятната изпитна сесия - задочно обучение, можете да изтеглите от тук.
21.02.2018 г.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Русенският университет “Ангел Кънчев” организира състезание по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка от кандидат-студентски изпит по ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ при прием 2018-2019 в Русенския университет. На участниците ще бъде предоставен тест, включващ въпроси и задачи по информатика и информационни технологии. Времетраенето на състезанието е 3 часа.
Състезанието ще се проведе на 10 март 2018 година от 10 часа в Русенския университет, както и в градове, в които има повече от 15 желаещи да участват.
За участие в състезанието е необходимо до 7 март да се изготвят списъци на участниците, в които са включени следните данни за всеки ученик:

 • име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • училище;
 • клас.

Уточняващи въпроси могат да бъдат задавани на e-mail: katedra_iit@uni-ruse.bg
Участието в състезанието е безплатно.
13.02.2018 г.​​​​

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2017-2018 г.

Уважаеми, студенти,
График за провеждане на поправителните изпити, можете да изтеглите от тук.
31.01.2018 г.

ЗИМНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – 3.02.2018 г.
Уважаеми, студенти,
Подробна информация за дисциплините, залите и часовете за провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
18.01.2018 г.

ВАЖНО! ДОПЪЛНИТЕЛНА ДАТА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ И ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ, 2017-2018 г.
Държавен изпит (ДИ) за специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” - 2.02.2018 г. от 8:00 ч. в зала 2Б.107.
Дипломни защити (ДЗ) за специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” - 2.02.2018 г.  от 13:00 ч. в зала 1.416.
Студентите трябва да се явят до 15 минути преди започване на ДИ и ДЗ и да представят документ за самоличност.
18.01.2018 г.

ИЗВЪНРЕДНИ ПОПРАВИТЕЛНИ ДАТИ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми студенти от първи, втори, трети и четвърти курс, редовно и задочно обучение,
За тези от вас, които все още не са положили изпити по всички дисциплини, са определени по три допълнителни дати за явяване. Желаем ви успешно полагане на невзетите изпити. Можете да изтеглите графика на изпитните дати от тук.

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ, 2017-2018 г.
Уважаеми студенти,
График за провеждане на изпитите, можете да изтеглите от тук.
21.09.2017 г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ
Държавен изпит за студенти от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведе на 21.09.2017 г. от 8:00 ч. в зала 1.417. Дипломантите трябва да се явят в 7:45 ч. и да представят документ за самоличност.
Дипломните защити за студентите от специалности КН и ИИТБ, ОКС „бакалавър” ще се проведат на 26.09.2017 г. от 14:00 ч. в зала 1.416. Залата ще бъде достъпна на 26.09 от 12:00 ч.
13.09.2017 г.

ЕСЕННА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Уважаеми студенти, графикът на изпитите през есенната поправителна сесия на учебната 2017-2018 г., можете да изтеглите от тук.
07.09.2017 г.


Уважаеми студенти, графикът на поправителните изпити - редовно обучение, за летния семестър на учебната 2016-2017 г., можете да изтеглите от тук.
12.06.2017 г.