​Ръководител катедра: доц. д-р Румен Русев
тел.: (++359 82) 888 326;
е-mail: rir@uni-ruse.bg 

Русенски университет, ул. "Студентска" 8, 7017 , Русе, България,