​Уважаеми дипломанти,

Препоръки и указания за оформянето на дипломните задания, дипломните работи и провеждането на дипломните защити за специалностите в катедра ИИТ, можете да видите тук.

Шаблон за заглавни страници на дипломен проект, можете да изтеглите от тук.

Бланка за задание, можете да изтеглите от тук.