Ръководител катедра: ст.пр. д-р Валери Йорданов 
Корпус 18
тел: 082 888 652 
Имейл: viordanov@uni-ruse.bg