Катедра "Мениджмънт и социални дейности" изпрати абсолвентите от Випуск 2021

На 23 септември се състоя тържественото връчване на дипломите на успешно завършилите бакалавърска и магистърска степен дипломанти на факултет "Бизнес и мениджмънт". След приветствието на доц. дн Милена Кирова, декан на ФБМ, беше дадена думата на Ана Тодорова, която докосна всички присъстващи със своята вълнуваща реч от името на дипломантите.


Отличените дипломанти от всяка специалност на катедра "Мениджмънт и социални дейности" са както следва:
от ОКС "Бакалавър"
Ана Тодорова Тодорова, спец. "Бизнес мениджмънт"
Кристияна Красимирова Събева, спец. "Публична администрация"
Бурчин Хасанова Ахмедова, спец. "Социални дейности";
от ОКС "Магистър"
Милка Стоянова Ненова, спец. "Бизнес администрация"
Мирела Вергилова Вергилова, спец. "Предприемачество и иновации" и
Силвия Иванова Белоева, спец. "Клинична социална работа".
Те получиха своите дипломи за съответната степен на висше образование от Ректора на РУ "Ангел Кънчев" чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

Ръководителят на катедра "Мениджмънт и социални дейности" доц. д-р Свилена Рускова връчи дипломите на успешно дипломирали се 52 бакалаври: 29 от спец. "Бизнес мениджмънт", 7 от спец. "Публична администрация" и 16 от спец. "Социални дейности" както и на 15 магистри от спец. "Бизнес администрация", "Предприемачество и иновации" и "Клинична социална работа".


         
Целият екип на катедра "Мениджмънт и социални дейности" се присъединява към поздравленията на доц. д-р Свилена Рускова и пожелава на дипломантите да бъдат здрави, упорити и смели в реализирането на своите цели и мечти и да прилагат уверено знанията и уменията, усвоени по време на обучението си в Универистета.

Развивайте се, дерзайте и вярвайте в себе си, скъпи дипломанти!
Гордеем се с всички Вас!
На добър час!

Новината подготви гл. ас. д-р Милена ТодороваОткриване на новата академична 2021-2022 година

На 20 септември 2021 г. започна първата учебна година за 32 студенти в специалност Бизнес мениджмънт и 26 студенти в специалност Социални дейности на катедра "Мениджмънт и социални дейности" при факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ  "Ангел Кънчев". Веднага след официалното откриване на учебната 2021-2022 година пред ректората на Русенския университет деканското и катедреното ръководство, и целият екип преподаватели на катедра МСД приветстваха пъровкурсниците и им пожелаха на добър час в новия етап от живота им като студенти.
Здраве и успехи на всички студенти в катедра МСД през новата учебна година!

      
Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова


Завършиха успешните защити на дипломни работи във ФБМ 

На 25.06.21 г. 10 дипломанти - 1 магистър специалност "Предприемачество и иновации" и 9 бакалаври специалност "Бизнес мениджмънт" защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт". 

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите бакалаври да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим съвместната си ползотворна работа и в следващата образователна степен! 
На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова

Още успешно защитени дипломни работи от възпитаници на ФБМ

На 24.06.2021 г. 12 дипломанти - бакалаври от специалност "Публична администрация" и магистри от специалност "Бизнес администрация"защитиха успешно дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председател проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Людмила Михайлова, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Божана Стойчев и гл. ас. д-р Ирина Костадинова от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успех в професионалната Ви реализация!

Очакваме завършилите ОКС "Бакалавър" да се присъединят към нашите магистърски програми, за да продължим ползотворната си съвместна работа и в следващата им образователна степен!


На добър час!

Съставил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова


Бизнес-мениджърите от випуск 2020 защитиха успешно своите дипломни работи


На 23. юни 2021 г. 11 бакалаври от специалност "Бизнес мениджмънт" (редовно, задочно и дистанционно обучение) успешно защитиха дипломните си работи пред Държавната изпитна комисия с председатeл проф. д-р Диана Антонова и членове: доц. д-р Свилена Рускова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Божана Стойчева от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Уважаеми колеги дипломанти, пожелаваме на всички Вас здраве и успешна професионална реализация! Очакваме Ви в магистърските ни програми, за да продължим съвместната ни ползотворна работа и през следващата година!

На добър час!

Подготвил новината: гл. ас. д-р Милена Тодорова


Представяне на проект ReSTART в рамките на петото Иновативно младежка експо на Русенския университет


На 09 юни 2021 г. в рамките на петото Иновативно младежка експо, организирано от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет под егидата на Министъра на образованието и науката, България беше представен проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“. Коментирани бяха целите, основните задачи на проекта и получените резултати.

В петото издание на Иновативното младежко експо имаше представени 38 щанда с иновативни идеи и над 250 участници.
 

Проект RеSTART, започнал в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.


Съставил новината: д-р Божана Стойчева

МеждуПредставяне на проект ReSTART в рамките на петото Иновативно младежка експо на Русенския университетнародно представяне на добри практики за кариерно развитие на студенти по проект ReSTART с експертно участие на преподавател от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университет


На 04.06.2021 в рамките на проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ пред преподаватели, студенти бакалаври и магистри от Държавен университет Alecu Russo, Балти, Молдова се проведе обучителна сесия насочена към „Кариерното ориентиране на студенти и представяне на добри практики на 4-те европейски университета - „Политехника“ – Букурещ, Румъния (координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Технически университет Кошице, Словакия и Университетска франкофонска агенция, Букурещ, Румъния. 

Преподавател от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на д-р Божана Стойчева (координатор на ReSTART за България) беше поканена като експерт - представител на Русенския университет.

Д-р Божана Стойчева представи пред преподаватели и студенти от Държавен университет Alecu Russo, Балти, Молдова центъра за кариерно развитие на РУ “Ангел Кънчев“, добри практики и инициативи като „Дни на кариерата“, Посещения на партньорски организации насочени към кариерното развитие на студенти организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Проект RеSTART, e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.

Съставил новината: д-р Божана СтойчеваМеждународно представяне на добри практики за кариерно развитие на студенти по проект ReSTART с експертно участие на преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“, катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенския университетВ периода март - май 2021 в рамките на проект ReSTART - 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP „Укрепване на предприемаческите и дигиталните умения на студентите и преподавателите в държавните университети и модернизация на висшето образование в Република Молдова“ пред преподаватели, студенти бакалаври и магистри от молдовските държавни университети се проведоха обучителни сесии насочени към „Кариерното ориентиране на студенти и представяне на добри практики на 4-те европейски университета - „Политехника“ – Букурещ, Румъния (координатор на проект ReSTART), Русенски университет „Ангел Кънчев“, България; Технически университет Кошице, Словакия и Университетска франкофонска агенция, Букурещ, Румъния. 

Преподаватели от факултет „Бизнес и мениджмънт“ в лицето на д-р Божана Стойчева (координатор на ReSTART за България) и гл. ас. д-р Свилен Кунев бяха поканени като експерти - представители на Русенския университет.

Д-р Божана Стойчева представи пред Молдовски държавен аграрен университет – Кишинев – 24.03.2021 г.;, Молдовски държавен университет - Кишинев 21.04.2021 г., и Държавен университет "Bogdan Petriceicu Hasdeu" – Кахул 14.05.2021 г. центъра за кариерно развитие на РУ “Ангел Кънчев“, добри практики и инициативи като „Дни на кариерата“, Посещения на партньорски организации насочени към кариерното развитие на студенти организирани от факултет „Бизнес и мениджмънт“.Д-р Свилен Кунев представи пред преподаватели и студенти от Молдовска академия по икономика – Кишинев методика свързана с организация на събития насочени към кариерно развитие на 30.03.2021 г.Тригодишният проект RеSTART, започнал  в края на 2017 г. e насочен целево към трайно повишаване на предприемаческите и дигиталните умения на преподавателите и студентите от петте най-големи държавни молдовски висши училища и се основава върху споделяне на добри практики и експертиза от водещи европейски университети в областта на предприемаческото обучение като Политехника – Букурещ (Румъния), Русенски университет (България) и Технически университет – Кошице (Словакия). В работните пакети на проекта е включено разработването на учебни програми за магистърски и бакалавърски програми в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“, които са базирани на стратегически партньорства и обмен на опит между деветте партньора. Приоритетните цели на ReSTART са да се подобри качеството на образованието и обучението в Молдовските университети, като акцентът е поставен върху инструментите за преподаване и обучение; методология, методически и педагогически подходи, основани на колабориране чрез иновативно дигитално обучение.

За контакт: гл. ас. д-р Божана Стойчева, bstoycheva@uni-ruse.bg 

 „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“

е темата на най-новата инициатива на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, която се проведе на 29.04.2021 г., непосредствено преди Великденските празници. Състезанието е междурегионално и събра виртуално конкуриращи се отбори от 11 и 12 клас от седем училища и три отбора студенти в първи курс от Русенски университет, като единият е от Молдова. 


Те премериха аналитичните си умения като в рамките на два часа трябваше да направят кратко проучване по зададена тема за да представят своите идеи по проблеми в различни сфери на обществения живот като сами дефинират проблем,  възникнал по време на пандемията. Отборите се изправиха пред предизвикателството да генерират и защитят идеите си за преодоляване на социалната дистанция като последствие от извънредните обстоятелства. 


Презентациите бяха оценявани от авторитетно жури в състав: председател - проф. дн Сашо Нунев, председател на Експертен съвет на специалност „Социални дейности“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет и  членове: доц. д-р Даниел Павлов - ръководител на Център по предприемачество, Русенски университет; доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика на Русенски университет, гл. ас. д-р Наталия Венелинова - преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Савина Мокрева-Хибелер - креативен директор в рекламна агенция Kolle Rebbe, част от Accenture Interactive. Отборът от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе и отборът от СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом и АЕГ „Гео Милев“ – Русе бяха отличени с награда в категория „Креативност“. В категория „Иновативност“ победител стана отборът на СУ „Христо Ботев“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ Русе с идеята за софтуер за продуктивност на служителите и преценка на работодателите. Най-приложима пък се оказа идеята за Вендинг пекарна, представена от екипа на СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе, а като идея с най-висок социален ефект журито определи идеята на отбора от ПГИУ „Елиас Канети“ за създаване на спортни клубове, където да се осигури благоприятна среда за спортуване от хора с увреждания. Екипът от Тараклия, Молдова беше отличен за най-добра екипна работа. 


Участниците получиха награди и сертификати, които се приемат със силата на кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт”, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 


Големият приз за отбор - комплексен победител с най-високи оценки във всички категории получи екип в състав: Даяна Георгиева, Сюлбие Хюсмен, Хюдаим Неждет, Назмие Алиева, Георги Линджев и Иво Тошков - първокурсници в специалност „Социални дейности“. Идеята им за създаване на онлайн приложение за търсене на работа в условията на пандемия беше озаглавена от самият отбор с мотивиращото „От утре на работа!“.

В традициите на Университета е да организира  подобни състезания за ученици и студенти, поставяйки ги в конкурентна среда за да стимулира изявата на индивидуални умения, знания и екипен дух.

За контакт: д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“ 

е темата на най-новата инициатива на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. В традициите на Университета е да организира  състезания за ученици от 11 и 12 клас, като тази годината то се провежда дигитално. Състезанието е междурегионално и ще се проведе на 29-ти април от 13 ч. Участниците се регистрират предварително като формират отбори. Те  ще се трябва да премерят аналитичните си умения и да направят кратко проучване по зададена тема за да представят своите идеи по проблеми в различни сфери на обществения живот по време на пандемия. Фокусът е в предизвикателството отборите да генерират и защитят идеите си за преодоляване на социалната дистанция като последствие от извънредните обстоятелства. 

Отборите ще бъдат оценявани в пет категории от специално жури, а освен награди участниците ще получат сертификати, които се признават за документи, доказващи класиране от олимпиада/състезание и се приемат със силата на кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт”, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

За информация можете да се свържете с организаторите  на електронен адрес: mtodorova@uni-ruse.bg.