Студентите, които ще се явяват на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ да посетят факултетната канцелария (1.340) в срок най-късно 5 работни дни преди датата на държавния изпит. Да носят 2  снимки (размер 3,5/4 см) и бележка за 20 лв., платени в касата или по банков път (такса за диплома).
Държавният изпит по Теория на управлението ще се проведе на 27.06 от 09:00 часа в 2Б.412.

Срок за предаване на дипломните работи 10.06.2024 г. /понеделник/!
В 2Г.412 за специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Социални дейности - ОКС Бакалавър и Предприемачество и иновации, Клинична социална работа, Здравен мениджмънт, Социално предприемачество и Бизнес администрация /с ръководител от кат. МСД/ - ОКС Магистър.

Дати за поправителни изпити по дисциплините водени от преподавателите в катедра Мениджмънт и социални дейности: 

Дати за Дипломни защити и Държавни изпити

Катедра Мениджмънт и социални дейности

- ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за специалностите:
"Бизнес мениджмънт" - ОКС бакалавър, специалност "Здравен мениджмънт", "Предприемачество и иновации" и "Бизнес администрация" (с ръководители от кат. МСД) - ОКС магистър  дата - 20.06.2024г. /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Б.407

- ДИПЛОМНА ЗАЩИТА за специалностите:
"Социални дейности" - ОКС бакалавър и "Клинична социална работа"- ОКС магистър дата - 20.06.2024г /четвъртък/ от 8.30ч. в зала 2Г.407

- ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ за специалностите:

"Социални дейности" - ОКС бакалавър, "Клинична социална работа" и "Здравен мениджмънт" - ОКС магистър дата - 20.06.2024г. от 8.30ч. в зала 2Г. 405


Държавен изпит по Теория на управлението за студентите спец. Бизнес мениджмънт - ОКС "Бакалавър" дата ще бъде обявена допълнително.


Важно:

  1. Заверка на дипломното задание  във Факултетна канцелария на Факултет Бизнес и мениджмънт, ЦК 1. 340 г-жа Миглена Йорданова – преди предаване на дипломната работа в катедра МСД  2Г. 412. 
  2. Студентите, които ще се явяват на ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ да посетят факултетната канцелария (1.340) в срок най-късно 5 работни дни преди датата на държавния изпит. Да носят 2  снимки (размер 3,5/4 см) и бележка за 20 лв., платени в касата или по банков път (такса за диплома).

 

Срок за предаване на дипломна работа

10.06.2024 /понеделник/, в каб. 2Б.412 при г-жа Р. Славева.