​​

24.03.2023 ПРОДОВОЛСТВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ ИЛИ МНОГООБРАЗИЕ НА РЕШЕНИЯТА (МЛЯКО vs. ЩУРЦИ) бе темата, по която разсъждаваха смесени средношколски отбори на 15 училища от областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Плевен.
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет


Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет


24.03.2023 Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»
Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия» Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»

Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»


27.01.2022 - Официално представяне на магистърската програма по "Социално предприемачество"

Русенският университет стартира международен проект за игрова терапия на деца Състезание на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА“ 17.12.2021

Връчване на сертификати от  втората „Иновативна образователна лаборатория за гражданските умения и устойчиво бизнес развитие" 29.10.2021 г.


Промоция на Випуск 2021
      

Откриване на академичната 2021-2022 година 20.09.2021
     
Дипломни защити м. юни 2021 г.
    
Иновативно младежко експо 2021 г.
  
  

05.03.21 – събитие на тема „Повишаване на образованието за отговорно управление чрез иновативни учебни програми за гражданство и устойчиво развитие на бизнеса“