​​

Промоция на Випуск 2021
      

Откриване на академичната 2021-2022 година 20.09.2021
     
Дипломни защити м. юни 2021 г.
    
Иновативно младежко експо 2021 г.