На 07.09.2023г. се проведе среща на задочните студенти от 1 курс, спец. Електроника с акдемичния състав на катедра Електроника. На срещата присъстваха всички членове на катедра Електроника.IMG_20230907_161306106.jpg

--------

ПОКАНА

На 8 март 2023 г. от 14.00 часа в зала 10.311 (10. корпус), фирма TESY ще представи пред студентите презентация за възможности за практики, стажове и стартиране на работа във фирмата.

---

ПОКАНА

Форум Микроелектроника и мехатроника
На 7 октомври 2022 г. ще се проведе Вторият форум по Микроелектроника и Мехатроника.

Място на събитието: Технически университет - София, Зала “Цветан Лазаров”, Блок 8
Начало: 10:00

Линк към събитието: https://www.linkedin.com/events/sofiamicroelectronicsandmechatr6959886761414025216/about/

На живо   https://www.youtube.com/c/TechnicalUniversityofSofia

Форум Микроелекторника и Мехатроника се организира за втора година от Техническия университет - София, Клъстера по микроелектроника и индустриални електронни системи и Клъстера по мехатроника и автоматизация.
Събитието обединява водещите компании в областта на микроелектрониката и мехатрониката, водещите университети в България и Европа с експертиза в тези области, експерти и специалисти от България и Европа, както и представители на държавната администрация, имащи отношение към развитието на индустрията, образованието, научните изследвания, иновациите и трансфера на технологии.

ТЕМИТЕ на форума включват:
- Дигитализация
- Европейски закон за чиповете (Chips Act)
- Човешки ресурси
- Образование
- Научноизследователска и развойна дейност
- Нарушения във веригата за доставки

Лектори ще бъдат директорите на водещите компании в България в областта на високите технологии в лицето на Мелексис България, Ренесас Дизайн България, Глобал Фаундрис България, ЛЕМ България, Вистеон Електроникс, Смартком България, Ултра Флекс, Спейс КАД и др., представители на Техническия университет - София (член на Европейския технологичен университет), Техническия университет в Троа, Франция (член на Европейския технологичен университет), Техническия университет в Клуж-Напока, Румъния (член на Европейския технологичен университет), Университета в Ниш, Сърбия, ръководството на София Тех Парк, представители на световните научноизследователски и развойни институти в областта на високите технологии - IMEC, Белгия и Tyndall National Institute, Ирландия.

Очакват се гости на събитието да са колеги от споменатите области в България и чужбина, както и много млади хора с перспектива за кариерно развитите в тези динамични сектори на икономиката.

MM2-agenda-2022.pdf

-----

ПОКАНА
За лекции на гост професори от университета МакМастър, Канада, в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Уважаеми колеги,
Имам удоволствието да Ви поканя на лекциите на гост лекторите от университета МакМастър, Канада –  заслужил професор Джамал Дийн, проф. Мохамед Бакр, д-р Матиар Холадер и Джо Перик, водещи специалисти в областта на микро- и нанотехнологиите, както и в образователните технологии.

Университетът МакМастър има 135 годишна история и е един от четирите Канадски университети, който попада в световната класация на топ 100 университети в света. Той е сред водещите изследователски институции в Канада в редица области като Технически науки, Здравеопазване, Природни науки, Стопанство и Хуманитарни науки. Изследователската база на университета МакМастър включва единствения в Канада университетски ядрен реактор.

Катедра „Електроника“, ФЕЕА, Ви кани да присъствате на лекциите на гост лекторите, организирани по следния график:

21.05.2022, Събота
10:00 – 11:30    
Тема: Използване на CAD системи в обучението на електроинженери
зала 1.311а
линк за виртуална зала: https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh
Лектор: Джо Перик

25.05.2022, Сряда
9:00 – 9:45    
зала: 2Г.204 Сименс
Тема:    Проблемно ориентирано обучение по Микроелектроника
линк за виртуална зала: https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh
Лектор: Проф. Джамал Дийн

25.05.2022, Сряда
10:00 – 11:45
Тема: Обърната класна стая
зала: 2Г.204 Сименс
линк за виртуална зала: https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh
Лектор: Проф. Мохамед Бакр

25.05.2022, Сряда
11:00 – 11:45        
Тема: Интелигенти сензори и интелигентни къщи в здравеопазването
зала: 2Г.204 Сименс
линк за виртуална зала: https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh
Лектор: Проф. Джамал Дийн

25.05.2022, Сряда
14:00 – 15:30    
зала: 1.411.4 Център за докторанти    
Тема: Нанотехнологии
линк за виртуална зала: https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh
Лектор: Д-р Матиар Хоуладер

доц. Анелия Манукова,
ръководител катедра Електроника

--------

Факултет ЕЕА организира МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ

17 май 2022 г., 14:30 часа в зала 10.326 - СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ на секция Секция „Електротехника, електроника, автоматика“, за контакти: доц. д-р Надежда Евстатиева – nevstatieva@uni-ruse.bg , доц. д-р Огнян Динолов - odinolov@uni-ruse.bg

18 май 2022 г., 15:00 часа в зала 2Г.303 - СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ на секция „Комуникационни и компютърни системи и технологии“ , за контакти: доц. д-р Галина Иванова – giivanova@uni-ruse.bg , гл. ас. д-р Иванка Цветкова - itsvetkova@uni-ruse.bg

17 май 2022 г., 16:00 часа в зала 6.212 - Конкурс за най-информативен и атрактивен студентски Web сайт, за контакти: доц. д-р Георги Т. Георгиев - gtgeorgiev@ecs.uni-ruse.bg, гл.ас. д-р Йордан Калмуков - jkalmukov@gmail.com

19 май 2022 г., 14:00 часа в зала 6.212 - Конкурс за иновативни компютърни разработки , за контакти: проф. д-р Цветозар Георгиев - tgeorgiev@ecs.uni-ruse.bg, ас. Цветелина Младенова , tsmladenova@uni-ruse.bg

17 май 2022 г., 10:00 часа -  Студентска олимпиада по “Мрежи и мрежови технологии”, за контакти: доц. д-р Георги Христов - ghristov@uni-ruse.bg

18 май 2022 г, 15:00 часа - Конкурс „Индустриален Интернет за всичко през моите очи“, за контакти: доц. д-р Цветелина Георгиева - cgeorgieva@uni-ruse.bg

25 май 2022 г. , 16:00 часа в зала 2.101 - ВЕЧЕР НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ЕЕА - НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧАСТНИЦИ В СТУДЕНТСКИТЕ НАУЧНИ СЕСИИ И КОНКУРСИ НА ФАКУЛТЕТА

Студентите и докторанти, които искат да участват, е необходимо да пишат на посочените контакти, за да заявят участие в организираните събития.

--------

ЕЛЕКТРОНИАДА 2022

Elektroniada-2022-plakat-s.jpg

Третото издание на младежкото състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 се открива на 12 март 2022 г. от 10:00 часа в Русенския университет „Ангел Кънчев“ в залата на Центъра за докторанти и се провежда в онлайн формат на адрес https://exam1-bbb.uni-ruse.bg/b/pwk-kkb-qsp-ikh.

Третото издание на ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 е национално в частта ученически отбори (24 отбора от цяла България) и международно в частта студентски отбори (5 отбора от Румъния и България).

Организатори на ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 са преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, елект роника, автоматика“ на Русенския университет. Съорганизатор на студентската секция на състезанието е Професионалният студентски клон на Electronics Packaging Society (IEEE) към Русенския университет.

ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 се провежда в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с времетраене два астрономически часа. В теоретичния кръг участниците отговарят на петнадесет въпроса за време от 30 минути. Отговорите на въпросите са от затворен тип. Приложният кръг е с времетраене 90 минути, като участниците преминават през четири етапа с конкретни задачи – Изграждане на  електронна схема във виртуална среда, Алгоритъм за работа, Програма за подготвената система, базирана на Arduino UNO, Тестване и измерване на изходни параметри.

След приключване на състезанието участниците представят разработките и демонстрират работата на устройствата пред жури. Резултатите от ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 се обявяват в деня на състезанието, като награждаването е онлайн. Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2022 е осигурено от Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Участници във третото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2022, подредени по служебните номера, са: Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, Варна; Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“, Видин; Професионална гимназия по механоелектротехника, Плевен; Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин; Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, Габрово; Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица; Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев; Професионалана гимназия по електротехника и електроника  „Апостол Арнаудов“, Русе; Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, Пловдив; Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе; Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе; Професионална гимназия по електротехника „Джон Атанасов“, Стара Загора; Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен; Средно училище „Димитър Талев“, Добрич; Иновативно средно училище „Димитър Маринов“, Лом; Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас; Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов“, Козлодуй; Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“, Смолян.

В студентската надпревара от Румъния се включват отбори от Политехника – Букурещ (University Politehnica of Bucharest, Romania) и Технически университет – Клуж-Напока (Technical University of Cluj-Napoca, Romania).


-------------------------------

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР „ЕЛЕКТРОНИКА И ЗАДВИЖВАНИЯ“

На 15 март 2022 г. преподавателите от катедра ЕЛЕКТРОНИКА при Русенския университет „Ангел Кънчев“ ще проведат Научно-технически семинар „Електроника и Задвижвания“ в производствения комплекс на фирма Експерт Консулт Русе с лектор инж. Цветомир Гоцов.
Инж. Цветомир Гоцов е възпитаник на Русенския университет и един от основателите на Студентската научно-техническа лаборатория по електроника СНИЛЕ. Днес той е водещ специалист в областта на електроника и задвижванията.

-------------------------------

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЕМИНАР „ЕЛЕКТРОНИКА И РОБОТИКА“

На 3 септември 2021 г. преподавателите от катедра ЕЛЕКТРОНИКА при Русенския университет „Ангел Кънчев“ проведоха Научно-технически семинар „Електроника и Роботика“ в производствения комплекс на фирма СИВИКО ООД Русе с лектор д-р инж. Камен Кръстев.
Д-р инж. Камен Кръстев е възпитаник на Русенския университет и един от основателите на Студентската научно-техническа лаборатория по електроника СНИЛЕ. Днес той е водещ специалист в областта на електроника и роботиката.

f-1.jpgf-2.jpg

Семинарът е първият от серията научни и приложни семинари, които преподавателите от катедра ЕЛЕКТРОНИКА ще проведат през учебната 2021–2022 г. в производствени условия на водещи фирми в областта на електрониката.
Фирма СИВИКО ООД има цел да даде възможност на индустрията да бъде по-продуктивна и по-ефективна чрез своите индустриални инженерни и софтуерни решения. Фокусът на семинарът „Електроника и Роботика“ бе върху интегрирането на индустриални роботи и индустриални системи за контрол. Проведе се демонстрирация и обучение за работа с Робот FANUC M-710iC/70 и специализиран хващач модел Siviko PBG-3, проектиран и произведен от СИВИКО ООД. Извършените обучителни пректики на система за мониторинг и контрол на процеси надградиха знания и умения по отношение на приложения на SCADA за разширение на функционалностите и връзките с база данни и устройства.
 

-------------------------------

Уважаеми колеги,

На 17.09 от 12:00 ще се проведе церемония по връчване на дипломи. Тогите ще ги раздава д-р Нейков от 11:30 до 11:50 в 6.309.

Заповядайте!

-------------------------------

Втора ЕЛЕКТРОНИАДА
в Русенския университет „Ангел Кънчев“
На 22 февруари 2020 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе второто младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, организирано от преподавателите и докторантите от катедра „Електроника“, факултет „Електротехника, електроника, автоматика“. С активното съдействие на Регионално управление на образованието, Русе, ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 стана национално състезание, насочено към ученици от гимназиалния курс, проявяващи интерес към електроника и програмиране.
На откриването на състезанието присъстваха представители на академичното ръководство проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователската дейност в Русенския университет, и доц. д-р Вяра Русева – декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Те приветстваха участниците, пожелаха победа на най-достойните сред тях и нови срещи в университета, вече като студенти на Русенския университет.
Отборите, сформирани от трима участника, включили се в ЕЛЕКТРОНИАДА 2020, бяха 16: Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас (два отбора); Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, Шумен (два отбора); Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе (два отбора); Професионална гимназия по електротехника, Варна (един отбор); Средно училище „Йордан Йовков“, Русе (един отбор); Сборен отбор DianelCo, Русе; Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“, Плевен (два отбора); Професионална гимназия по електротехника електроника „Апостол Арнаудов“, Русе (два отбора); Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“, Гоце Делчев (един отбор); Средно училище за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе (два отбора).
ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите знания, свързани с електрониката и физиката, като отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време.
В приложния кръг участниците в ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 преминаха през четири етапа с конкретни задачи – изработиха електронна схема и създадоха алгоритъм за работа и софтуерна програма, базирана на Arduino UNO, и не на последно място тестваха и демонстрираха пред петчленно жури (проф. Иван Евстатиев, доц. Валентин Мутков, доц. Анелия Манукова, д-р Деян Левски, маг. инж. Йордан Стоев) функционалността на изработената електронна схема, като показаха умения да измерват и документират изходни параметри.
Наградният фонд на състезанието ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 бе осигурено от Русенския университет „Ангел Кънчев“. Всички участници получиха сертификати и награди от Русенския университет и от водещите фирми в областта на електрониката ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник ЕООД и РОМТЕХ-3 Ес EООД, Враца.
Пет от шестнайсетте отбора в състезанието постигнаха изключителни резултати с над 90 точки от максималните 100: Отбор I МГ „Баба Тонка“, Русе (97 т.); ПГЕ, Варна (95,6 т.); ПГКПИ, Бургас (93,6 т.); Отбор I ПГЕХТ, Плевен (92,6 т.) и Отбор II на МГ „Баба Тонка“, Русе (91,6 т.). Останалите отбори също се представиха успешно и демонстрираха работещи електронни системи.
Д-р Росица Георгиева – началникът на Регионално управление на образованието, Русе, деканът на факултет „Електротехника, електроника, автоматика“ доц. Вяра Русева, и ръководител катедра „Електроника“ проф. Иван Евстатиев връчиха наградите на победителите:
1. място – Отбор MG-12, Математическа гимназия „Баба Тонка“, Русе, в състав: Никол Павлова и Никола Богданов, с ръководител инж. Донка Симеонова;
2. място – Отбор I, Професионална гимназия по електротехника, Варна, в състав: Кристиян Михалев, Кирил Киров, Михаил Добрев, с ръководител инж. Димитър Аврамов;
3. място – Отбор II, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас, в състав: Симеон Николов, Илиян Илиев, Емил Рибарев, с
ръководител Петър Георгиев.
Организаторите на младежкото състезание ЕЛЕКТРОНИАДА 2020 катедра „Електроника“ изказаха благодарността си към Русенския университет, Регионално управление на образованието, Русе, и фирмите ДИАНЕЛ ООД, Щайнер Електроник ЕООД и РОМТЕХ-3 Ес EООД чрез сертификат за отдаденост към електрониката и обучението на специалисти.
За повече информация:
Доц. д-р Анелия Манукова, 0889 180327


-------------------------------

РЕГЛАМЕНТ

конкурс ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА 2019

Организира: катедра „Електроника"

Русенски университет „Ангел Кънчев"

Срокът на предаване на материалите е до 23 април 2019 г.

Конкурс ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА 2019 се провежда в рамките на майските празници на факултет „Електротехника, електроника и автоматика" като празник на специалност „Електроника".

Конкурсът е индивидуален или колективен (до двама студенти в екип). Участниците трябва да предложат иновативни практически решения в избрана от тях област на приложение на електрониката.

В рамките от 5 до 7 страници, формат А4, участниците трябва да опишат, анализират, симулират или изработят електронна схема с конкретно приложение. Желателно е да бъдат приложени резултати от работата на разработената схема във вид на експериментални изследвания, симулации или други практически дейности, свързани с проверка на нейната работоспособност. Документацията трябва да е разпечатана и окомплектована в папка, като изработеното устройство се прилага задължително (след конкурса ще бъде предоставено на участника).

След изтичане на срока участниците и техните разработки ще бъдат оцени от петчленно жури. Резултатите от Конкурс ИНОВАТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА 2019 ще се обяви на сайта на катедра Електроника. Наградените разработки ще участват в IV Младежко ЕКСПО 2019.

Наградният фонд е осигурен от факултет „Електротехника, електроника и автоматика" на Русенския университет.

Материалите се предават на 22 и 23 април 2019 г. от 10:00 до 12:00 часа в каб. 6.313 при адм. секретар Веселина Шкодрова.

 -------------------------------


ЕЛЕКТРОНИАДА 2019

На 16 февруари 2019 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев" се проведе първото младежко състезание ЕЛЕКТРОНИАДА с организатор катедра „Електроника" от факултет „Електротехника, електроника, автоматика" на Русенския университет. 

Отборите, сформирани от трима участника, включили се в ЕЛЕКТРОНИАДА 2019, бяха 11 – Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров", Плевен (1 отбор); Средно училище „Йордан Йовков", Русе (2 отбора); Математическа гимназия „Баба Тонка", Русе (2 отбора); Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи", Разград (1 отбор); Професионална гимназия по електротехника електроника „Апостол Арнаудов", Русе (2 отбора); Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев", Шумен (2 отбора); Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов" гр. Г. Оряховица (1 отбор).

ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 се проведе в два състезателни кръга – теоретичен и приложен, с общо времетраене 3 астрономически часа. В теоретичния кръг участниците показаха своите знания, свързани с материал от електрониката и физиката, и с технически въпроси, като отговаряха на две серии по десет въпроса за регламентирано време.

В приложния кръг участниците в ЕЛЕКТРОНИАДА 2019 преминаха през четири етапа с конкретни задачи – изработиха входен и изходен модул, създадоха алгоритъм за работа и софтуерна програма за система, базирана на Arduino UNO, и не на последно място тестваха и демонстрираха пред петчленно жури (проф. Иван Евстатиев, доц. Валентин Мутков, доц. Анелия Манукова, д-р Деян Левски, маг. инж. Йордан Стоев) функционалността на изработената електронна схема, като показаха умения да измерват и документират изходни параметри. Всички отбори завършиха в регламентираното време цялото задание.

-------------------------------

Уважаеми студенти и докторанти, кат. Електроника Ви кани на 22.04.2016г. от 10:00 да участвате в заседанието на секция "Електротехника, електроника и автоматика"  на Научната сесия за студенти и докторанти СНС'2016 г. в зала 10.326.


Pokana za studentska izlojba-2016.jpg

Конкурс за млади иноватори и предприемачи
To Whom It May Concern,
I am writing you to announce the launch of this year's GIST Tech-I Competition and am pleased to tell you that for the first time Bulgaria is included in the list of countries whose citizens can compete in the competition! First let me introduce myself, I am Brandon Van Hoff and I am a Project Coordinator here at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Washington DC, USA. I am currently working on a Global Entrepreneurship competition ran in conjunction with the US Department of State. This competition is the flagship program of the Global Innovation through Science and Technology (GIST) Initiative. The competition, Tech-I <http://www.gistnetwork.org/tech-i> , is focused on young scientists, innovators, and entrepreneurs, aged between 18-40 years old, who have either an idea or startup in Science and Technology fields. The idea or startup can be in any subject area. Examples of subject areas are: agriculture, energy, environment, aerospace, health, or information and communication technologies. The application is simple, requiring the submission of a short summary, an executive summary of 750-words, and a 90-second promotional video. This year 135 countries and emerging economies, of which now Bulgaria is one, are eligible to apply and following an initial expert panel review applications then go to the public vote. Up to thirty finalists will then win an all-inclusive paid trip to Silicon Valley, California to participate in the Finals at the Global Entrepreneurship Summit. At the finals, applicants will have the opportunity to win prizes, a year membership to AAAS, and every finalist will also receive up to 3 months one-on-one mentorship with top experts in their field or subject of interest. This is an exceptionally exciting competition and here at AAAS we are extremely excited to ensure that all who are eligible to apply have the opportunity to do so. Applications opened December 7, 2015 and will close January 15, 2016. For more information regarding the competition, please feel free to visit www.gistnetwork.org/tech-i or contact myself and I will be happy to pass on more information. For access to promotional materials related to the competition including all documents, please visit www.gistnetwork.org/tech-i/howtoapply. I have also attached a promotional email for distribution to the bottom of this email for ease. Thank you so much for your time and please feel free to get in touch if you wish to be involved in this project, either through participation or promotion. We are also looking for regional leaders and experts, so if you would like to be involved in a more robust capacity, please feel free to get in touch and we would love to hear from you.
Thank you so much again,
Brandon Van Hoff Office of International and Security Affairs American Association for Advancement of Science
1200 New York Avenue, NW Washington, DC 20005

Уважаеми колеги,

На 17.12.2015 (четвъртък) от 13:00 в зала 1.311 Деканът на ФЕЕА ще връчи дипломите на завършилите през есенната сесия бакалаври и магистри спец. Електроника.


Резултатът от конкурс
„Студент на годината 2015”
На 11.12.2015 г. инж. Георги Господинов, магистърска програма Електроника” спечели Първо място в категорията „Технически науки” на IX издание на Националния приз „Студент на годината 2015” и достойно представи Русенския университет за втора поредна година.
 Национален приз „Студент на годината" ​

Националният приз „Студент на годината" се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.

Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

В конкурса може да участва всеки студент, който е завършил успешно първи курс и има съответните постижения в областта, в която се обучава.

Жури, състав от водещи експерти от всички области на образованието, ще определи общо дванадесет награди в първа сфера на конкурса, в съответните области на образование, награда за най-добър чуждестранен студент в България и Студент на годината 2015.

Студент на годината в Република България за 2015 г.
Журито ще определи победителя "Студент на годината" в Република България за 2015 г. сред дванадесет най-добри претендента от първа сфера на класификатора.

След избора на "Студент на годината", следващият по постижения заема неговото място в съответното направление.

Чуждестранен студент на годината в Република България за 2015г.
Журито ще определи победителя "Чуждестранен студент на годината" в Република България за 2015 г. след класиране на всички постъпили кандидатури. Наградата се присъжда за високи постижения в областта на научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на студента.

Награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС..

Научи повече на www.studentnagodinata.eu Здравейте колеги,
За тринадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне
на носителите на именните стипендии на Фондация "Еврика". Приложено Ви
изпращам пълна информация и условия за участие в конкурсите за стипендии.
За втора поредна година, чрез конкурс и при условията на именните стипендии
ще се определят и десет студента, носители на специалната стипендия "Хуауей -
ИКТ". Краен срок за подаване на документи - 15 октомври 2015 г.

pismo stipendii.doc; formulyarimennistipendii.doc


.


:

Центърът за  кариерно развитие организира на 11.05.2015 от 12.00 часа в корпус1, аула 1 презентация на фирмата ''Асик Депот''. Фирмата се занимава с тестване и проектиране на нови електронни чипове с програмни продукти.Научно-приложен семинар
„Приложна електроника и софтуер"

На 4 и 5 април 2015 г. Студентската научно-изследователска лаборатория СНИЛЕ при кат. Електроника, ФЕЕА, Русенски университет „Ангел Кънчев" организира научно-приложен семинар „Приложна електроника и софтуер". Гости на форума бяха проф. д-р Михаил Илиев, зам.-ректор по УР, и проф. д-р Ангел Смрикаров, р-л на УНИКОМ.

Основателите на СНИЛЕ, днес докторанти при Русенския университет и Университет Оксфорд, както и утвърдени специалисти в различни фирми у нас, докладваха и демонстрираха свои разработки в областта на електроника. Организаторите споделят идеята, че най-добрият начин за изучаване на електроника е упражняването и създаването ѝ.

Участниците в организирания форум бяха от различни възрасти, интереси и професии. Най-младите участници – от МГ „Баба Тонка", ПГЕЕ „А.Арнаудов" и ПГИУ „Елиас Канети", активно се включиха в дискусиите и показаха завидни знания и умения по обсъжданите теми. В края на семинара се оформи идеята за партньорство и обучение на бъдещите студенти на университета.​

Семинарът започна с техническа закачка към участниците чрез демонстрация на генератор на Тесла или как работи „безжичното осветление". След последвалия скок във времето и развитието на техниката, организаторите на семинара споделиха с присъстващите своите идеи за съвременни електронни решения:

Докторантът маг. инж. Камен Кръстев от Русенския университет представи видовете процесори и техните приложения в електронните устройства и демонстрира преносима електронна игра - Space Invaders.

Докторантът маг. инж. Цветомир Гоцов от Русенския университет представи развитието на електрониката и микроконтролерът като част от нея, както и демонстрира специфични техники в измервателната електроника.

Докторантът маг. инж. Делян Левски от Университет Оксфорд представи CMOS интегрални схеми и електроника със смесени сигнали, и моделиране, изработване и проверка на R2R АЦП. Той демонстрира работа с CADENCE и FPGA, и даде практични съвети и насоки при разработване на електронни системи.

Маг. инж. Владимир Борисов, Ен Би Ай Системи, Русе, демонстрира проектиране и работа с едноплатков компютър с LINUX OS, и RRD събиране на данни.

Инж. Станислав Недков изнесе изчерпателна информация как се програмира Raspberry Pi, както и направи демонстрация с конкретни примери за Raspberry Pi и OLINUXINO.

Маг. инж. Симеон Иванов, ЕЛСИ ООД, Русе, представи свои разработки и идеи за управление на  манипулатор РОБКО 01, както и серво-усилвател и позиционен контролер за DC мотор. Под управление на разработените от него програми за микропроцесорните системи и задвижвания, роботът изчерта сложни фигури пред погледа на присъстващите.

Всички участници в семинара получиха микроконтролерна развойна среда OLIMEXINO 85 (Arduino Like Board) и активно участваха в организираната работилница по електроника – Да направим нещо интересно с OLIMEXINO 85 – Димер, модул за дневни светлини. Всеки от участниците насити собствена печатна платка и програмира своя микроконтролер под ръководството на модераторите на семинара.

​С огромно желание и последователност, добро настроение и умело насочване над 40-те участника в семинара попаднаха в света на съвременната електроника и усетиха заряда на организаторите – създателите на СНИЛЕ.


Съобщение за провеждане на семинар на СНИЛЕ при кат. Електроника.

Студентската научно-изследователска лаборатория СНИЛЕ при кат. Електроника, ФЕЕА, организира научно-приложен семинар на тема „Приложна електроника и софтуер" на 4 и 5 април 2015 г. със следната тематика:

 • CAD продукти за PCB – kiCAD, Eagle, Altium и др., и работа с тях;
 • Видове контролери и сферата им на приложение;
 • Сензори и актуатори – сензори с комуникация, управление на стъпков или постояннотоков мотор;
 • Конструиране на интегрални схеми;
 • Среди и езици за програмиране на микроконтролери;
 • Едноплаткови компютри и Linux програмиране;
 • Радиоелектроника и приложения;

  Водещи на семинара са:
 • Ред. докторант маг. инж. Камен Кръстев към кат. Електроника,
 • Ред. докторант маг. инж. Цветомир Гоцов към кат. Електроника,
 • Ред. докторант маг. инж. Деян Левски към Университет Оксфорд (University of Oxford),
 • Маг. инж. Симеон Иванов, ЕЛСИ ООД,

  Технически сътрудници са инж. Владимир Борисов и инж. Станислав Недков.

Seminar-SNILE-Plakat-2015.jpgSeminar-SNILE-tekst-2015.jpg

Първи основен етап на студентска селекция за 2014-2015 година.
Уважаеми студенти и докторанти!

За учебната 2015/16 година Ф ЕЕА има сключени 95 Двустранни споразумения с редица университети в Европа по програмата ЕРАЗЪМ плюс за обучение и за провеждане на практика, дадени в Приложение 2. Изпитите по английски, немски и турски език ще се проведат на 21.03.2015г. от 9,00 часа в аулата на втори корпус – 2.101, изпитът по френски ще се проведе на 24.03.2015г., а датата на изпита по испански ще се уточни допълнително. До изпит ще се допуснат студенти и докторанти, отговарящи на Критериите за избор на студенти по програма Еразъм, дадени в Приложение 1. Максималните месечни стипендии са дадени в Приложение 3. За да бъдат допуснати до изпит, трябва да подадат молба за явяване на изпит по език до Декана на факултета, използвайки формата, дадена в Приложение 4. Цитираните по-горе приложения студентите могат да намерят в електронен формат на Еразъм страницата на университета: http://erasmus.uni-ruse.bg/bg/?cmd=nsArticle&nid=31 Краен срок за подаване на молбите 19.03.2015г.! Обръщаме внимание, че и студентите от 4-ти курс, които биха записали магистратура при нас, също могат да се явят сега на изпит! За повече информация по обявените места студентите могат да се обръщат както към мен (17 корпус, стая 1), така и към съответните ръководители на двустранни споразумения.