В катедра Електроника е създадена Студентска научно-изследователска лаборатория по електроника - СНИЛЕ, която организира ежегодни изложби на разработките на студентите и докторантите. Изложбите по традиция се провеждат през месец май.

По години са представени разработките на студентите и докторантите, участвали в изложбите "Електроника".
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg

21.jpg
22.jpg


Снимки на докторанти и студенти от специалност Електроника при участие в Научни конференции и в зали за обучение