- Дианел ЕООД, гр. Русе;

- Щайнер Електроник ЕООД, гр. Русе;

- Приста ойл холдинг ЕАД, гр. Русе;

- Тераком ООД, ЕАД, гр. Русе;

- Технически Компоненти България ЕООД, гр. Видин;

- Айххоф компонентс – България, гр. Видин;

- ДИДИ-А" ЕООД, гр. Видин;

- Елимекс, гр. Русе;

- Теси ООД, гр. Шумен;

- Пих индъстри АД, гр. Русе.

​​- Texas instruments;