ЦЕНТЪРЪТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ е напълно окомплектован с:
  • компютърно обзавеждане;
  • аудио-визуална техника;
  • информационни материали;