​Корпус: 2 (нов корпус)
Стая:
2​.115
Ръководител: проф. д-р  И. Евстатиев
Вътрешен телефон: 082/888 425
GSM: 0886337544

Кариерен консултант: маг. Ваня Найденова

E-mail: kariera@uni-ruse.bg

Работно време: 08:00 до 16:00 часа