Корпус: 2 (нов корпус)
Стая: 2 .115
Ръководител: доц. д-р  К.Стоянов
Вътрешен телефон: 082/888 425
GSM: 0878180187

Кариерен консултант: маг. Ваня Найденова

E-mail: kariera@uni-ruse.bg

Работно време: 08:00 до 16:00 часа