За да станете член на алумни клуб трябва да влезете във факултета, в който сте завършили и да се регистрирате.

Едва след одобрение от администратор, ще бъдете част от алумни общността на РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „Ангел Кънчев”​​​​.

Факултети:
Аграрно-индустриален факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет Електротехника, електроника и автоматика
Транспортен факултет
Факултет Бизнес и мениджмънт
Факултет Природни науки и образование
Юридически факултет
Факултет Обществено здраве и здравни грижи

Дирекция Чуждестранни студенти

Филиали:
Филиал Разград
Филиал Силистра

Групи:
Автомобилен транспорт, трактори и кари
Електроника и Електротехника
Индивидуално участие
Монтюпе - Електроника
Ханой - Социалистическа Република Виетнам

Алумни асоциацията на Русенски университет „Ангел Кънчев” продължава връзката на завършилите студенти с университета. Много от възпитаниците на Русенски университет „Ангел Кънчев”  се реализират в престижни държавни институции и частни фирми или продължават образованието си в световно известни научни центрове. Чрез Алумни асоциацията те продължават да отстояват интересите на своя университет и да съдействат за неговия публичен образ. Всеки месец членовете се информират за живота на университета, така че да могат да участват в него, където и да са. В университета се организират срещи между настоящите и завършилите.​

Алумни асоциацията на Русенски университет „Ангел Кънчев” дава възможност за изграждане на трайна връзка между възпитаниците и образователната институция. Членовете на Алумни асоциацията ще съдействат при организирането и провеждането на различни форуми, ще подготвят или ще участват като партньори в национални и международни проекти и програми, свързани с основните цели и предмета на дейност на учебното заведение.​

 Цели на Алумни асоциацията на Русенски университет „Ангел Кънчев”:

  • Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Русенски университет „Ангел Кънчев”;
  • Съдействие на академичните структури при организирането и провеждането на работни срещи, конференции и други форуми, както и при публикуването и разпространяването на печатни и електронни издания, свързани с Русенски университет „Ангел Кънчев”;
  • Насърчаване и съдействие за професионалната реализация и провеждане на обучителни стажове и практики;
  • Осигуряване на обратна връзка от работодателите на възпитаници на Русенски университет „Ангел Кънчев”  за качеството на обучението и цялостното равнище на учебния процес;
  • Популяризиране на дейността на Алумни асоциацията на Русенски университет „Ангел Кънчев” и постиженията на завършилите Русенски университет „Ангел Кънчев”;

Средства за постигане на целите:

  • Алумни мрежа на  Русенски университет „Ангел Кънчев”;
  • Поддържане на електронна база данни на възпитаниците на Русенски университет „Ангел Кънчев”; 
  • Организационни средства за осъществяване дейността на Алумни асоциацията на Русенски универ​ситет „Ангел Кънчев”;
  • Постоянно действащ орган за обмен на информация между членовете на Алумни асоциацията, както между тях и Русенски университет „Ангел Кънчев”;
  • Електронен портал с цел информиране на бившите и настоящи възпитаници относно събития свързани с Русенски университет „Ангел Кънчев”.