eduroam

eduroam е световна услуга за достъп до мрежови ресурси, включително безжични (Wi-Fi), за нуждите на изследователската и образователната общност. Потребителите на всички участващи институции (в Европа почти всички университетски и научни центрове са такива) могат да използват своите потребителско име и парола за да получат достъп до мрежата, независимо къде по света се намират – достатъчно е да са в обсега на eduroam покритие.

Преподавателите, служителите, докторантите и студентите от РУ могат да използват своята съществуваща регистрация в университетската мрежа и за безжичен достъп на територията на кампуса, a също така и когато гостуват в други институции, участващи в системата на eduroam – над 2500 по света, повечето от които са в Европа. Аналогично, гости на РУ могат да получат достъп до ресурсите на мрежата без допълнителна регистрация, ако имат такава в своята институция. Освен мобилност, eduroam осигурява на своите потребители и високо ниво на сигурност чрез използването на най-актуалните методи за криптиране и автентикация. Повече.

iZone

От началото на 2014 г. заявки за създаване на акаунт в iZone не се приемат. Излъчването на мрежата на територията на РУ предстои да бъде прекратено. Всички потребители следва да преконфигурират устройствата си и да използват eduroam.

iZone е пилотна програма на Министерството на транспорта и съобщенията, която цели да стимулира използването на безжични технологии от студенти и преподаватели във висшите учебни заведения. След преструктурирането на Министерството на транспорта и съобщенията, проектът iZONE преминава под ръководството на ДАИТС, които от своя страна са възложили поддръжката на системата за идентификация на външен изпълнител. Поради своите недостатъци, iZone предстои да бъде заменена на територията на РУ с eduroam. Повече.