Всеки преподавател, докторант или служител разполага с адрес за електронна поща от вида username@uni-ruse.bg. На него ще получавате автоматично полезна информация, касаеща Вас и дейността Ви в Русенски университет. Този адрес следва да използвате за комуникация с колегите си и службите на университета, тъй като Ви идентифицира еднозначно пред отсрещната страна.

Можете да използвате e-mail адреса си по няколко начина:

  • от компютър в мрежата на университета, когато сте влезли с Вашия акаунт в домейна UNI-RUSE – с пощенски клиент Mozilla Thunderbird.
  • от мобилно устройство (таблет, телефон) или настроен от Вас пощенски клиент на личния Ви компютър/лаптоп с описаните по-долу настройки (не се препоръчва).

Конфигуриране на пощенски клиент

Incoming server

Protocol: IMAP
Server: imap.uni-ruse.bg
Port: 993
Security: SSL/TLS
Username: <вашето потребителско име за домейна UNI-RUSE>
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн UNI-RUSE)>

Outgoing server

Protocol: SMTP
Server: smtp.uni-ruse.bg
Port: 587
Security: STARTTLS (TLS)
Username: <вашето потребителско име за домейна UNI-RUSE>
Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн UNI-RUSE)>