​Лицензиран софтуер от Майкрософт

Microsoft Developers Network Academic Alliance (MSDNAA) е годишна абонаментна програма на Microsoft, която дава възможност на преподаватели и студенти да получат безплатно софтуер на Microsoft при условие, че факултетът или университетът, в който работят/учат е член на MSDNAA. Основната цел на програмата е подпомагане на университетите в обучението на висококвалифицирани компютърни специалисти. Повече.

Лицензиран софтуер от AutoDesk

AutoDesk предоставя на студенти и преподаватели безплатни 36-месечни лицензи за свои продукти, вкл. AutoCAD, 3ds Max, Maya и др, за ползване за образователни и изследователски нужди. Повече.