​VPN (Virtual Private Network) представлява сигурен "тунел", през който можете, след автентикация с потребителското си име и парола, да получите достъп до вътрешната компютърна мрежа на университета. Това Ви позволява да използвате от всяка точка с Интернет достъп определени услуги, сред които:

 • достъп до вътрешни web-сайтове като local.uni-ruse.bg
 • достъп до съдържанието на устройствa M:, P: и W:
 • използване на закупен от РУ софтуер, който изисква достъп до лицензния сървър на университета (SolidWorks, AutoCAD, MATLAB и др.)

Автоматична конфигурация

Създаването на VPN връзката можете да направите с подготвена от екипа на ЦИКО програма-помощник според версията на операционната Ви система:

  Инсталаторът ще създаде VPN връзка с името RU_VPN и ще ви предложи да създаде икона за нея на работния плот (Desktop). При първото свързване ще трябва да въведете потребителско име и парола както е указано по-долу.

  Ръчна конфигурация

  За ръчно създаване на VPN връзката на Вашето устройство използвайте следните параметри:

  Протокол: PPTP
  Адрес на сървър: vpn.uni-ruse.bg
  Метод за автентикация: MS-CHAP v2
  Използване на default gateway: НЕ

  При необходимост се консултирайте с документацията на операционната система на Вашето устройство.

  Важно: От 2022 г. няма да се поддържа протоколът PPTP, за това да се ползва само OpenVPN.

  Потребителско име и парола

  При първото свързване ще трябва да въведете потребителско име и парола както следва:

  User name: <вашият e-mail адрес в домейна @uni-ruse.bg, напр. ipetrov@uni-ruse.bg>

  Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн UNI-RUSE)>

  Logon domain: <полето се оставя празно>

  Клиенти на Networx-BG, използващи предоставени от доставчика промоционални рутери, е възможно да имат проблеми със стабилността и правилното функциониране на VPN връзката. В този случай следва да се обърнете към отдела за техническа поддръжка на фирмата за извършване на необходимите настройки на рутера.