​VPN (Virtual Private Network) представлява сигурен "тунел", през който можете, след автентикация с потребителското си име и парола, да получите достъп до вътрешната компютърна мрежа на университета. Това Ви позволява да използвате от всяка точка с Интернет достъп определени услуги, сред които:

  • достъп до вътрешни web-сайтове като local.uni-ruse.bg
  • достъп до съдържанието на устройствa M:, P: и W:
  • използване на закупен от РУ софтуер, който изисква достъп до лицензния сървър на университета (SolidWorks, AutoCAD, MATLAB и др.)

Ръчна конфигурация

За ръчно създаване на VPN връзката на Вашето устройство използвайте следните линкове:

Потребителско име и парола

При свързване трябва да въведете потребителското си име и парола както следва:

User name: <вашият e-mail адрес в домейна @uni-ruse.bg, напр. ipetrov@uni-ruse.bg> или само ipetrov;

Password: <вашата парола за достъп до мрежата на РУ (домейн UNI-RUSE)>.

Клиенти на Networx-BG, използващи предоставени от доставчика промоционални рутери, е възможно да имат проблеми със стабилността и правилното функциониране на VPN връзката. В този случай следва да се обърнете към отдела за техническа поддръжка на фирмата за извършване на необходимите настройки на рутера.