МЕСТНОСТ И  ЕКО-ПЪТЕКА "ЧЕРНИЯТ РЪТ"

     Защитената местност „Черният рът" се намира в самото сърце на китното планинско село Рибарица.   Има площ  от 293,2 ха.

     Местността е истински рай за орнитолозите. Местообитание на разнообразна орнитофауна, в т.ч. множество редки и застрашени видове, както и животни. Възможност за организиране на специализирани орнито-ложки турове и зелени училища сред природата. Тук любителите на птиците могат и денем и нощем да се наслаждават на неспирни птичи концерти.
    Началото на пътеката е срещу входа на хотел „Света Екатерина" с пресичане на реката по телен мост. Върви се по вододел, достигащ билото на рида Дебели дял. В по-високата част са изградени орнитоложки вишки, беседки, както и навес с изворна чешма. Денивелация – 310 м. н.в.

Продължителност на прехода: 4-5 часа.