Тази страница е създадена за представяне и популяризиране на дейностите по проект "Заедно за Табачка", който се финансира в рамките на програмата VIVACOM Регионален грант.


ЗАЕДНО ЗА ТАБАЧКА

    Заедно, ние деятели на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик", студенти, преподаватели и учени от Русенския университет, ръководството на Община Иваново и  кметското наместничество в с. Табачка, дейците на читалището, членовете на ловната дружинка и пенсионерския клуб.

   Главната цел на проекта е да повишим заинтересоваността на табачани, кореняци и новодошли, за решаване на проблемите на селото чрез създаване и развитие на ма- лък бизнес, за създаване на трудова заетост в сферата на туристическото обслужване, в т. ч. чрез обучение на екскурзоводи.

  Цел на проекта е изграждане на туристическа микроинфраструктура за създаване на атрактивна и привлекателна Зона за скално катерене, туризъм и   колоездене „Табачка" (за краткост Зона Табачка). С проекта се цели и привличане на нови жители,  на селото като много добро място за живеене.

Какво ще направим ?

   Ще изградим инфраструктура за обособя-ване на Зона Табачка със 70 тура за катерене, с трасета за планинско колоездене, с маркирани и проходими туристически маршрути до:

 - "Водната" пещера - култов обект с лековит извор от праисторически времена (4300 г. пр. Хр.), антично светилище с надписи по стените на гръцки и латински (III век);

- "Тъмната" пещера - скален скит на монах от XIII-XIV век,;

- "Църквата" - скална църква от XIII-XV век;

-  Урумпунар (Римското кладенче);

-  Средновековен град Червен;

- „Орлова чука", една от най-дългите пещери в страната.

- Ивановски скални църкви-обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

  Изпълнени дейности по план програмата:

  • 08.07.2017. Кът за отдих с маса и пейка бе монтиран на маршрутите към средновековен град „Червен“ и пещера „Водната“.

  • 15.07.2017. Пейка с панорамен изглед към селото бе поставена в близост до проходените трасета.

  • 29.07.2017. Информационно табло бе поставено в местността „Локвата“.

  • 03.08.2017. Указателна табела сочешта дейностите които могат да се практикуват в местността.

  • 12.08.2017. На главния път за село Табачка бе поставена указателна табела „Зона Табачка“.

  • 17.08.2017. В пещера „Водната“ бе поставена информационна табела.

  • 26.08.2017. Указателна табела към пещера „Църквата“ бе монтирана в началото на селото.

  • 02.09.2017. Голяма указателна стрелка сочешта местността „Урумпунар“ бе поставена на обозначеното място.


С оглед на изминалото лято деятелите на СТПД „Академик“ неуморимо изпълняваха поставените задачи по проекта. Дейностите по проекта продължават с пълна сила, извършени са много от поставените цели.