Тази страница е създадена за представяне и популяризиране на дейностите по проект "Заедно за Табачка", който се финансира в рамките на програмата VIVACOM Регионален грант.


ЗАЕДНО ЗА ТАБАЧКА

    Заедно, ние деятели на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик", студенти, преподаватели и учени от Русенския университет, ръководството на Община Иваново и  кметското наместничество в с. Табачка, дейците на читалището, членовете на ловната дружинка и пенсионерския клуб.

   Главната цел на проекта е да повишим заинтересоваността на табачани, кореняци и новодошли, за решаване на проблемите на селото чрез създаване и развитие на ма- лък бизнес, за създаване на трудова заетост в сферата на туристическото обслужване, в т. ч. чрез обучение на екскурзоводи.

  Цел на проекта е изграждане на туристическа микроинфраструктура за създаване на атрактивна и привлекателна Зона за скално катерене, туризъм и   колоездене „Табачка" (за краткост Зона Табачка). С проекта се цели и привличане на нови жители,  на селото като много добро място за живеене.

​Пещера „Църквата“
​Маршрути за скално катерене (Преди селото срещу моста)
​Маршрути за скално катерене (Преди селото до реката)
qr_peshterata.jpegqr_do_peshterata_katerene.jpegqr_do_rekata_katerene.jpeg


Какво ще направим ?

   Ще изградим инфраструктура за обособя-ване на Зона Табачка със 70 тура за катерене, с трасета за планинско колоездене, с маркирани и проходими туристически маршрути до:

 - "Водната" пещера - култов обект с лековит извор от праисторически времена (4300 г. пр. Хр.), антично светилище с надписи по стените на гръцки и латински (III век);

- "Тъмната" пещера - скален скит на монах от XIII-XIV век,;

- "Църквата" - скална църква от XIII-XV век;

-  Урумпунар (Римското кладенче);

-  Средновековен град Червен;

- „Орлова чука", една от най-дългите пещери в страната.

- Ивановски скални църкви-обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

  Изпълнени дейности по план програмата:

  • 08.07.2017. Кът за отдих с маса и пейка бе монтиран на маршрутите към средновековен град „Червен“ и пещера „Водната“.

  • 15.07.2017. Пейка с панорамен изглед към селото бе поставена в близост до проходените трасета.

  • 29.07.2017. Информационно табло бе поставено в местността „Локвата“.

  • 03.08.2017. Указателна табела сочешта дейностите които могат да се практикуват в местността.

  • 12.08.2017. На главния път за село Табачка бе поставена указателна табела „Зона Табачка“.

  • 17.08.2017. В пещера „Водната“ бе поставена информационна табела.

  • 26.08.2017. Указателна табела към пещера „Църквата“ бе монтирана в началото на селото.

  • 02.09.2017. Голяма указателна стрелка сочешта местността „Урумпунар“ бе поставена на обозначеното място.


25.10.2017 г.

      Екипът от трасьори, маркировачи и дизайнери на проект ЗАЕДНО ЗА ТАБАЧКА приключи успешно една от ключовите дейности по проекта. Завършена бе работа по съставянето, предпечатната подготовка, печатането и конструкциите за поставяне на трите броя маршрутно-информационни табла с челен надпис ЗОНА ЗА ТУРИЗЪМ, СКАЛНО КАТЕРЕНЕ И КОЛОЕЗДЕНЕ ТАБАЧКА.

      На 22.10, на фасадата на старото училище в селото, до което се намират първата автобусна спирка на селото и сградата на кметското наместничество, бе поставена първото табло.

     Предстоящо е поставянето на още две табла, до втората автобусна спирка на селото, читалището и международната научно-изследователска станция за прилепите и пред големия мост преди селото, където е пещерата „Църквата" и сектора за катерене № 1 (Преди селото, срещу моста").

10.10.2017. На 18 и 19 ноември ще се проведе състезание по спортно катерене. За повече информация на следния адрес: https://www.climbingguidebg.com/index.php?module=news&type=user&func=display&sid=7476

С оглед на изминалото лято деятелите на СТПД „Академик“ неуморимо изпълняваха поставените задачи по проекта. Дейностите по проекта продължават с пълна сила, извършени са много от поставените цели.