МАРШРУТ: Автобусна спирка „Заводна"- р. Заводна - м. Данчова бичкия - х. „Вежен" (стр.1-4)

Bus Stop Zavodna - Vezhen hut

  10.32 km    ~ 4h    +1035/-20 m

     Началото на маршрута е от информационните табели на НП „Централен Балкан" при кръстовището по главната улица Георги Бенковски на с. Рибарица с пътя по левия бряг на река Заводна. Оттук маркировката към х. Вежен" е с основен водещ цвят син, а към х. Бенковски" – зелен.

     От кръстовището се тръгва на юг по асфалтиран път срещу течението на река Заводна. За около 30 мин. се подминават последните къщи на селото и се стига до главен вход „Заводна" на НП „Централен Балкан", обозначен с арка и няколко информационни табели.  От тук за х. Вежен" се продължава по основния път покрай река Заводна. Достига се м. Нефтохима, където  от основния път се отделя на ляво друг път, който слиза до кът за отдих при р. Заводна - началото на екопътека Царичина (маркировката е с основен водещ цвят жълт). 

    От разклона за екопътека Царичина, към х. Вежен", се продължава на юг по асфалтовия път. Скоро асфалтът свършва и пътят става по-неравен и не подходящ за обикновени автомобили.  По-нагоре по пътя река Заводна се пресича последователно по два моста с метални перила в местността Данчова бичкия (общо 2.30 ч). Между двата моста, от пътя в южна посока се отделя пряката маркирана пътека към х. Вежен (маркировка с водещ цвят синьо).