Боатин” е обявен за природен резерват на 12 юни 1948 г. Обявен e за биосферен в рамките на програмата на UNESCO “Човек и биосфера” през 1977 год. Намира на територията на Национален парк „Централен Балкан”, в близост до с. Дивчовото. Границите му обхващат територията, през която текат няколко малки потоци, даващи началото на река Черни Вит и обширна горска площ, намираща се на север от вр. Тетевенска Баба (2071 м.) „Боатин е разположен на надморска височина от 800 до 1750 м. и е разширяван седем пъти, като в момента общата му площ е около 16 кв. км.