Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Спортно туристическо и природозащитно дружество"Академик" - Русе Русенски университет "Ангел Кънчев"

​         От 17 до 19 април в гр. Клисура се проведе интерактивен тренинг за обучение на лидери-ръководители на доброволческите групи. Освен представяне на лекции на туристическа, екологична  тематика, се проведе и работа на открито - как да организираме почистване, поставяне на туристическа маркировка. Лектори бяха опитните планински водачи от СТПД "Академик"-Русе - мс Стефан Георгиев, доц. Вилям Манев. Доц. Маргаритка Филипова - преподавател в катедра Екология и опазване на околната среда представи лекция на тема "Отпадъци, рециклиране и компостиране". 

Участие в обучението взеха - ученици, студенти и преподаватели от Русе, Клисура, с. Христо Даново, Кърнаре.(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"