Кауза за възстановяване на екопътека
от https://obshtinaruse.bg/novini

Спортно туристическо и природозащитно дружество (СТПД) „Академик“- Русе
се заема с изпълнението на „Екопътека – аз и ти с грижа за природата“. Един
проект по инициатива на г-н Иван Иванов от „Тива Ком“, проект, обединяващ
фирмата, общинската фондация „Русе - град на свободния дух“ и СТПД Академик“
Близо 70 ученици, студенти и граждани на Русе ще се включат във
възстановяването на екопътеката от хижа „Минзухар“ до Лесопарк „Липник“. С
тяхна помощ ще се даде възможност на русенци и гостите на града да преоткрият
активния начин на живот сред живописната природа край дунавския град.
Инициативата е на Иван Иванов, един от собствениците на фирма „Тива Ком“, и
ще се реализира под координацията и контрола на Фондация „Русе – град на
свободния дух“. Тя е резултат от изграденото  доверие между дружеството и
фондацията от предходни партньорства в различни проекти.
За реализирането на  „Екопътека-аз и ти с грижа за природата“ е привлечено и
Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“, а партньори са
ОП „Паркстрой“ – Русе, ДП ДЛС „Дунав“ -  Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и три
русенски училища.
Със старта на проекта започна детайлно прецизиране на предварително проучените
варианти за трасиране на екопътека „Русенският Липник и хижа Минзухар“ и
съгласуването му с ОП „Паркстрой -Русе, ДЛС „Дунав“ и ИЗС „Образцов Чифлик“.
Ще бъде отпечатано методическо ръководство "Трасиране, обозначаване и
оборудване на познавателни маршрути, туристически и екопътеки". Следва
съставяне на 6 групи от по 8 души за обучение в теоретико-практически курс,
изготвяне на учебна програма за придобиване на знания и умения за
екомаркировъчна дейност, провеждане на теоретичните занимания присъствено и
онлайн. Предвижда се още създаване на 4 маршрутно-екообразователни табла с QR
кодове, които ще бъдат разположени до автобусна спирка „Разклона“ в с.
Николово, до хижа  „Минзухар“, на входа на лесопарк „Липник“ откъм с.
Николово и на входа откъм хижа „Минзухар“. Ще бъдат определени и пунктовете
по трасето на екопътеката, в които да се поставят указателни стрелки и
маркировъчни стълбове. Проектът предвижда още проектиране и изработване на
три къщички за птици, една велостоянка (при хижа „Минзухар“) и на
конструктивните елементите за мостчето в м. Малък Бакмиш.
През септември младите хора на Русе ще имат възможност да се включат в учебно-
практически занимания за полагане на лентова маркировка, за участие в
поставянето на маркировъчни стълбове, указателни стрелки, маршрутните
екообразователни табла, къщичките за птици, в монтажа на мостчето и
велостоянката. След официалното откриване на екопътеката ще бъде подредена

експозиция със снимки, карти, схеми и др. материали, създадени по проекта, а за
най-активните участници във възстановяване на пътеката са предвидени награди.
Проектът цели да приобщи русенци към идеята за възстановяване и опазване на
природата. Акцент ще бъде поставен върху формирането на навици за системно
спортуване в парковете в околностите на Русе, повишаването на екологичната
култура и утвърждаването на устойчиви позитивни модели на поведение на
учениците, студентите, както и на всички граждани.
За да се измери, макар и косвено, постигнатото с изпълнението на проекта, ще се
води отчетност в нарочен дневник в хижа „Минзухар“. 
Регистрирането на активността в резултат на наличието на екопътеката в по-общ
план ще става в отделна специална рубрика на уебстраницата https://www.uni-
ruse.bg/students/clubs-and-groups/Academic и на страницата на проекта във Фейсбук.
30.jpg

]

31.jpg