​​Ежегодно авторите на най-добрите книги и постери, както и на най-стойностните доклади, изнесени на годишната научна конференция на университета, получават грамота и парична награда от ректора на университета.  Изтъкнати преподаватели и научни колективи получават награди от Съюза на учените-Русе, а също и Наградата РУСЕ на кмета на общината. Отделни преподаватели са носители на национални и международни награди и отличия.