​Тази система е създадена по идея на Студентския съвет и е разработена по проект, финансиран от фонд "Научни изследвания. Във всички корпуси на университета са монтирани широкоформатни монитори, които са свързани в мрежа и чрез които се презентират резултати от научно-изследователски проекти, финансирани от фонда, показват се съобщения за предстоящи научни и др. събития, дава се информация за важни отминали събития от разностранния живот на академичната общност.

  monitor1.png

monitors_map.png 

​​ ​