​​Тези терминали са разработени по проект, финансиран от фонд "Научни изследвания. Монтирани са във всички корпуси и са свързани в мрежа. Чрез тях на студените са дава информация за графика на учебния процес, разписа на учебните занятия, фонда на университетската библиотека и т.н. Когато не се използват по предназначение на терминалите се дисплейва информацията, която се показва на мониторната информационна система.

kiosk1.pngkiosk2.png 

​ ​