​Инфо-центърът е създаден с цел да предоставя информация за Русенския университет, за отделните факултети и катедри както на гости на университета, така и на преподаватели, служители и студенти. Намира се в Ректората, на I-ви ет., вдясно от Аула 1. Центърът е оборудван със средства от три българо-румънски проекта, финансирани по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013 г. и разполага с лаптоп, свързан с интернет, мултифункционално устройство, телефон и факс, а също и монтиран пред него интерактивен терминал.
Тел: 082-888 636
Факс.: 082-888 637
info_center.pngkiosk3.png