Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Решение.pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена1.6.2020 г. 15:08
ВиК Варна .pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена2.9.2020 г. 16:46
Договор ВиК Дунав .pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена2.9.2020 г. 16:46
Договор ВиК Русе .pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена2.9.2020 г. 16:47
Договор ВиК Силистра .pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена2.9.2020 г. 16:53
Обявление за възложена поръчка.pdf
  
Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев"  по пет обособени позиции
1. Отворена7.12.2020 г. 14:02
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"