​Адрес

Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе
ул. "Студентска" №8, Ректорат, ет. 2, кабинет 1.330

Отдел "Обществени поръчки"

Информация за контакт

телефон: +359 (82) 888 448

факс: +359 (82) 888 570

e-mail: procurement@uni-ruse.bg