Заглавие на обществена поръчка
свиване Статус на процедурата : 1. Отворена ‎(1)
Колекция от документи: 2017-0032017-003
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна база с. Шкорпиловци
свиване Статус на процедурата : 3. Възложена ‎(2)
Колекция от документи: 2017-0012017-001
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев".
Колекция от документи: 2016-0062016-006
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2017 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
свиване Статус на процедурата : 4. Прекратена ‎(1)
Колекция от документи: 2017-0022017-002
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
​​