Заглавие на обществена поръчка
свиване Статус на процедурата : 1. Отворена ‎(3)
Колекция от документи: 2018-0022018-002
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
Колекция от документи: 2018-0012018-001
Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за нуждите на Русенски университет "Ангел Кънчев" и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по проекти и програми по обособени позиции.
Колекция от документи: 2017-0042017-004
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2018 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции"
свиване Статус на процедурата : 3. Възложена ‎(3)
Колекция от документи: 2017-0032017-003
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна база с. Шкорпиловци
Колекция от документи: 2017-0012017-001
Периодична доставка на консумативи за машина HP Indigo 3050, собственост на Русенски университет "Ангел Кънчев".
Колекция от документи: 2016-0062016-006
Абонаментна доставка на вестници и списания през 2017 г. по три обособени позиции: на българоезични, рускоезични, западноевропейски и американски периодични издания за нуждите на Университетската Библиотека и Ректората.
свиване Статус на процедурата : 4. Прекратена ‎(1)
Колекция от документи: 2017-0022017-002
Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд и материалната база на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
​​