Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
dokumentaciya_uchastie.rar
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:43
Уведомление за отваряне на ценови оферти.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена6.1.2015 г. 16:58
Протокол №1 за отваряне на оферти.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена9.1.2015 г. 17:36
Протокол №2 за разглеждане и проверка на документите.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена9.1.2015 г. 17:36
Протокол №3 за разглеждане и оценяване на техническите предложения.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена9.1.2015 г. 17:36
Протокол №4 за отваряне и класиране на ценовите предложения.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена9.1.2015 г. 17:36
Решение за обявяване на класирането.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена9.1.2015 г. 17:36
Договор - Лабконсулт .PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена18.2.2015 г. 15:15
Договор - Агромашина груп.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена18.2.2015 г. 15:15
Решение за прекратяване - обособена позиция 1.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена23.2.2015 г. 12:13
Информация - възстановена гаранция за участие.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена23.2.2015 г. 12:17
Инфoрмация за изпълнение на договор - обособена позиция 3.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена4.3.2015 г. 15:28
Фактура от Агромашина Груп.pdf
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена4.3.2015 г. 15:29
инф_изп_дог-обособена позиция2.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:14
информ-възст_гар_изп.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:14
Фактура от Лабконсулт.PDF
  
Доставка на селскостопански машини и уреди по обособени позиции за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”, изпълняван от Русенски университет "Ангел Кънчев"​.
3. Възложена7.5.2015 г. 9:14
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"