Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
тръжна документация.zip
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена25.8.2015 г. 17:22
Протокол.PDF
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена17.9.2015 г. 16:27
Договор - електроматериали.PDF
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена5.10.2015 г. 15:39
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена20.11.2015 г. 8:44
Информация за извършени разходи-Ноември-2015-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена21.12.2015 г. 14:13
Информация за извършени разходи-Декември-2015-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена20.1.2016 г. 13:30
Информация за извършени разходи-Януари-2016-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена15.2.2016 г. 10:33
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена16.3.2016 г. 10:46
Информация за извършени разходи-Март и Април-2016-Ел.материали.xls
  
Периодична доставка на електрически материали и консумативи за извършване на аварийни електро-ремонтни работи и за ел. поддръжка на сградния фонд в Русенски университет „Ангел Кънчев” и структурните му звена в гр. Разград и гр. Силистра
3. Възложена19.4.2016 г. 15:32
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"