Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
Тръжна документация.zip
  
Доставка на „Машина за обработка на почвата без обръщане с почистване на ивиците пред продълбочаващите работни органи и образуване на обработени ивици след тях” за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”
3. Възложена11.2.2015 г. 16:49
Протокол.PDF
  
Доставка на „Машина за обработка на почвата без обръщане с почистване на ивиците пред продълбочаващите работни органи и образуване на обработени ивици след тях” за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”
3. Възложена24.2.2015 г. 16:24
договор.PDF
  
Доставка на „Машина за обработка на почвата без обръщане с почистване на ивиците пред продълбочаващите работни органи и образуване на обработени ивици след тях” за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”
3. Възложена15.5.2015 г. 14:05
информация за извършено плащане.PDF
  
Доставка на „Машина за обработка на почвата без обръщане с почистване на ивиците пред продълбочаващите работни органи и образуване на обработени ивици след тях” за нуждите на проект AGR.0042.20140328 “Опазване на почвите в България”
3. Възложена15.5.2015 г. 14:05
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"