Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
razyasnenie.PDF
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:17
Документация.rar
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:17
Протокол за избор на изпълнител.PDF
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена22.12.2014 г. 13:54
договор.rar
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена3.2.2015 г. 15:01
Информация за извършени разходи-февруари 2015_мобилни услуги.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена17.3.2015 г. 11:27
информация за извършени разходи-март2015-Мобилни услуги.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена21.4.2015 г. 14:27
Информация за извършени разходи-Април 2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена19.5.2015 г. 11:49
Информация за извършени разходи-Юни 2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена13.7.2015 г. 10:26
Информация за извършени разходи-Юли 2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена10.8.2015 г. 10:01
Информация за извършени разходи-Август-2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена18.9.2015 г. 10:17
Информация за извършени разходи-Септември-2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена19.10.2015 г. 11:33
Информация за извършени разходи-Октомври-2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена20.11.2015 г. 8:46
Информация за извършени разходи-Ноември-2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена21.12.2015 г. 14:14
Информация за извършени разходи-Декември-2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена20.1.2016 г. 13:31
Информация за извършени разходи-Януари-2016-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена15.2.2016 г. 10:34
Информация за извършени разходи-Февруари-2016-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена16.3.2016 г. 10:48
Информация за извършени разходи-Март -2016-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена19.4.2016 г. 13:59
Информация за извършени разходи-Май 2015-Мобилни услуги МОБИЛТЕЛ ЕАД.xls
  
Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни и фиксирани комуникационни услуги на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и неговите филиали на територията на страната и чужбина.
3. Възложена15.6.2015 г. 13:32
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"