Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
za_publikuvane_books.rar
  
Доставка на книги за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“  по проект BG051PO001-3.3.06.0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ по две обособени позиции.
3. Възложена18.12.2014 г. 16:00
договор-книги-обос.поз2 (2).PDF
  
Доставка на книги за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“  по проект BG051PO001-3.3.06.0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ по две обособени позиции.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:16
договор-книги-обос.поз2.PDF
  
Доставка на книги за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“  по проект BG051PO001-3.3.06.0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ по две обособени позиции.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:16
протокол-книги.PDF
  
Доставка на книги за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“  по проект BG051PO001-3.3.06.0008 „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“ по две обособени позиции.
3. Възложена27.1.2015 г. 10:16
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"