Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.5.2018 г. 16:05
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.5.2018 г. 16:06
Образци.rar
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.5.2018 г. 16:07
3 Документация.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.5.2018 г. 16:04
Информация за удължаване на срока за приемане на оферти.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена18.5.2018 г. 14:27
Протокол.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена13.6.2018 г. 8:50
Договор за транспорт в чужбина.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.7.2018 г. 11:28
Договор за транспорт в страната.pdf
  
„Извършване на транспорт в страна и чужбина за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на транспорт в страната
Обособена позиция № 2 – Извършване на транспорт в чужбина“
3. Възложена9.7.2018 г. 11:29
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"