Пропускане на команди от лентата
Прескачане до основното съдържание
Официално лого на Русенски университет. Русенски университет "Ангел Кънчев"
  
  
Заглавие на обществена поръчка
  
  
1 Обява.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена15.2.2018 г. 17:07
2 Информация за публикувана обява.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена15.2.2018 г. 17:08
3 Документация.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена15.2.2018 г. 17:08
Образци.rar
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена15.2.2018 г. 17:08
Информация за удължаване на срок за подаване на оферти.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена23.2.2018 г. 15:05
Информация за удължаване на срок за подаване на оферти допълнена.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена26.2.2018 г. 11:04
Протокол.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена6.3.2018 г. 16:25
Протокол 14 Март 2018.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена14.3.2018 г. 16:26
Доклад по  чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена14.3.2018 г. 16:28
Договор.pdf
  
Доставка чрез закупуване на ново МПС (пътнически микробус) за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал – Силистра
3. Възложена18.4.2018 г. 15:53
(BETA) ©2014 Русенски университет "Ангел Кънчев"